Δραματική μείωση αεροπορικών θέσεων και επιβατών το 2021

Μέχρι 40% λιγότερες αεροπορικές θέσεις το 2021 και μέχρι 2,19 δισ. λιγότεροι επιβάτες, σε σχέση με 2019, λέει ο ICAO

Από 38% μέχρι 40% αναμένεται να μειωθούν οι θέσεις που προσφέρονται παγκοσμίως από τις αερογραμμές κατά το 2021, σε σύγκριση με το 2019, ως αποτέλεσμα του αντίκτυπου της Covid – 19 στην παγκόσμια αεροπορική κίνηση, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).
 
Επίσης, η μείωση στον αριθμό των επιβατών αναμένεται να ανέλθει το 2021 από 46% μέχρι 49% ή από 2,05 μέχρι 2,19 δισεκατομμύρια επιβάτες, σε σύγκριση με το 2019.
 
Επιπλέον, οι απώλειες στα λειτουργικά έσοδα των αερογραμμών αναμένεται να ανέλθουν το 2021 από 303 μέχρι 323 δισεκατομμύρια δολάρια.
 
Όσον αφορά το 2020, σε σύγκριση με το 2019, οι προσφερόμενες θέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες είχαν μειωθεί κατά 50%, ο αριθμός των επιβατών μειώθηκε κατά 60% ή κατά 2,69 δισ., ενώ οι απώλειες στα λειτουργικά έσοδα των αερογραμμών είχαν ανέλθει στα 371 δισ. δολάρια.
 
Διεθνείς πτήσεις

Όσον μόνο τις διεθνείς πτήσεις, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ICAO, οι θέσεις που προσφέρονται παγκοσμίως από τις αερογραμμές κατά το 2021, σε σύγκριση με το 2019, αναμένεται να μειωθούν από 59% μέχρι 63%.
 
Επιπλέον, η μείωση στον αριθμό των επιβατών αναμένεται να ανέλθει το 2021 από 69% μέχρι 74% ή από 1,28 μέχρι 1,36 δισεκατομμύρια επιβάτες, σε σύγκριση με το 2019, ενώ οι απώλειες στα λειτουργικά έσοδα των αερογραμμών αναμένεται να ανέλθουν από 239 μέχρι 253 δισεκατομμύρια δολάρια.
 
Το 2020, σε σύγκριση με το 2019, οι θέσεις που προσφέρθηκαν παγκοσμίως από τις αερογραμμές για διεθνείς πτήσεις είχαν μειωθεί κατά 66%.  
 
Ο αριθμός των επιβατών είχε μειωθεί κατά 74% ή κατά 1,37 δισ., ενώ οι απώλειες στα λειτουργικά έσοδα των αερογραμμών είχαν ανέλθει στα 250 δισ. δολάρια.
 
Εγχώριες πτήσεις

Εξάλλου, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ICAO, οι εγχώριες πτήσεις αναμένεται να μειωθούν το 2021 κατά 23% μέχρι 24%, σε σύγκριση με το 2019, ο αριθμός των επιβατών αναμένεται να μειωθεί κατά 29% μέχρι 32% ή κατά 775 μέχρι 837 εκατομμύρια, ενώ οι απώλειες στα λειτουργικά έσοδα των αεροπορικών εταιρειών θα ανέλθουν από 64 μέχρι 70 δισ. δολάρια.

 
11838