Επιδείνωση θέσης Κύπρου σε δείκτες διακυβέρνησης Παγκ.Τράπεζας

Επιδείνωση σε δείκτες διακυβέρνησης της Παγκόσμιας Τράπεζας, λέει το Cyprus Integrity Forum

Επιδείνωση σε όλους τους δείκτες διακυβέρνησης που καταγράφει η Παγκόσμια Τράπεζα για περισσότερες από 200 χώρες, παρουσίασε η Κύπρος και το 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση του Cyprus Integrity Forum.

«Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η πτώση επίδοσης της Κύπρου κυρίως στον τομέα του ελέγχου της διαφθοράς. Σε ότι αφορά το δείκτη αυτό, η βαθμολογία της χώρας μας παρουσίασε την τελευταία βελτίωση το 2012 φτάνοντας το 1,25 και έκτοτε ακολούθησε μια πτωτική πορεία κάθε χρόνο φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο το 2020 με βαθμολογία μόλις 0,38», αναφέρεται. 
 
Εκφράζεται επίσης η θέση ότι «θα πρέπει όλοι επιτέλους να αντιληφθούμε ότι αν δεν βελτιώσουμε συλλογικά καίριους τομείς της πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου μας, προωθώντας τη διαφάνεια και καταπολεμώντας συλλογικά τη διαφθορά, δεν είναι μόνο τη φήμη της Κύπρου που θα καταρρακώσουμε, αλλά θα απωλέσουμε τα προσωπικά όμως πρόσκαιρα οφέλη που ενδεχομένως να προκύψουν από πράξεις διαφθοράς».  
 
«Ως Cyprus Integrity Forum ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε στο πλευρό της πολιτείας για να συνδράμουμε εποικοδομητικά και αποτελεσματικά προς την πάταξη της διαφθοράς»
, προστίθεται.   

 
5981