Γιατί εφοπλιστές δεν πουλάνε τα υπερήλικα πλοία για παλιοσίδερα;

Πουλήθηκαν μόλις 11 container vessels και 59 φορτηγά

Οι αγορές διάλυσης πλοίων το 2021 χαρακτηρίστηκαν από τους ίδιους παράγοντες που επηρεάζουν τη ναυτιλία στο σύνολό της.

Έκρηξη στις τιμές και τις αξίες των φορτηγών – Bulker, ανάπτυξη ρεκόρ στον τομέα των Containership και μια στατική αγορά Tanker. Αυτά τα στοιχεία συνδυάστηκαν με την ραγδαία αύξηση της τιμής του σκραπ-χάλυβα για να δημιουργήσουν μια ισχυρή αγορά διαλύσεων για τα δεξαμενόπλοια και μεγάλες μειώσεις στις πωλήσεις στα διαλυτήρια φορτηγών και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η τιμή του χάλυβα θα διορθώσει το 2022 και σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη χαμηλή ναυλαγορά στα δεξαμενόπλοια και την μείωση της ναυλαγοράς και τον φορτηγών θα μπορούσαν να σημαίνουν ένα καλύτερο έτος για τις διαλύσεις σε αυτούς τους τομείς.

Αντίθετα, οι αγορές εμπορευματοκιβωτίων και φυσικού αερίου φαίνονται να παραμείνουν ισχυρές και δεν μπορεί να παρατηρηθεί πραγματική αύξηση πώλησης πλοίων στα διαλυτήρια μέχρι το 2023.

Σύμφωνα με τη VesselsValue data, τα δεξαμενόπλοια κυριάρχησαν το 2021 στις διαλύσεις αφού η ναυλαγορά τους ήταν χαμηλή και οι πλοιοκτήτες πούλησαν τα υπερήλικα. Έφθασαν τα 301 πλοία ποσοστό 59% επί του συνόλου των πλοίων που πουλήθηκαν για παλιοσίδερα.

Για τα φορτηγά ο αριθμός τους ήταν 59 ήτοι το 11% επί του συνόλου των πλοίων που πήγαν στα διαλυτήρια, ενώ διαλύθηκαν μόλις 11 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ήτοι μόλις το 2% από το σύνολο των πλοίων που πουλήθηκαν στα διαλυτήρια.

kjbv

Ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων αυξήθηκε κατά 242% το 2021 σε σύγκριση με το 2020 όταν είχαν κλειστεί 88 συμφωνίες.

Οι διαλύσεις φορτηγών πλοίων μειώθηκαν κατά 55% σε σύγκριση με το 2020 από 132 πλοία στα 301 λόγω της υψηλής ναυλαγοράς.

Η πιο αξιοσημείωτη μείωση είναι στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με ποσοστό 87% από τα 83 πλοία τα 2020 στα μόλις 11 το 2021.

Το 2021 ήταν τα διαλυτήρια του Μπαγκλαντές που είχαν την περισσότερη δουλειά με 232 πλοία που αντιπροσωπεύουν το 33% του συνόλου των πλοίων που έγιναν παλιοσίδερα. Ακολουθεί η Ινδία ε 178 πλοία ήτοι 25% επί του συνόλου, το Πακιστάν με 105 πλοία ποσοστό 15%, η Τουρκία με 70 πλοία ποσοστό 10%. Το υπόλοιπο 15% των πλοίων που διαλύθηκαν πήγαν στην Κίνα, στη Νότιο Κορέα, τη Νορβηγία και τη Δανία.

mnbn

newmoney.gr

 
11833