Κομισιόν & Ανγκόλα: Συμφωνία διευκόλυνσης των βιώσιμων επενδύσεων

Η συμφωνία αυτή θα συμβάλει στην τόνωση των βιώσιμων επενδύσεων στην Ανγκόλα

Την Παρασκευή (18/11) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Ανγκόλας για μια συμφωνία διευκόλυνσης των βιώσιμων επενδύσεων (ΣΔΒΕ) — την πρώτη τέτοια συμφωνία της ΕΕ.

Η ΕΕ επιδιώκει τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων στο πλαίσιο της συνεργασίας της με Αφρικανούς εταίρους. Η ΣΔΒΕ ΕΕ-Ανγκόλας θα διευκολύνει την προσέλκυση και την επέκταση επενδύσεων, ενσωματώνοντας παράλληλα δεσμεύσεις για το περιβάλλον και τα εργασιακά δικαιώματα στη σχέση ΕΕ-Ανγκόλας. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητα στην εμπορική της πολιτική, όπως ορίζεται στη νέα εμπορική στρατηγική της.

Η συμφωνία αυτή θα συμβάλει στην τόνωση των βιώσιμων επενδύσεων στην Ανγκόλα και η ΕΕ θα παράσχει επίσης τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή της συμφωνίας στην πράξη. Η συμφωνία συνάπτεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Ανγκόλα επιδιώκει να διαφοροποιήσει το οικονομικό της μοντέλο, το οποίο σήμερα βασίζεται στις άφθονες πρώτες ύλες και τους ενεργειακούς πόρους της.

Η ΣΔΒΕ θα στηρίξει επίσης τις προσπάθειες της Ανγκόλας να βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα για τους ξένους και τους εγχώριους επενδυτές, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πέραν της συμφωνίας που επιτεύχθηκε σήμερα, η Ανγκόλα προτίθεται να προσχωρήσει στη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ), ώστε να εξασφαλιστεί η προνομιακή πρόσβαση των εξαγωγών της Ανγκόλας στην αγορά της ΕΕ.

Η επιδίωξη βιώσιμων επενδυτικών συμφωνιών με την Αφρική και τη Νότια Γειτονία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ για την ενίσχυση της συνεργασίας με τις αφρικανικές χώρες μέσω της προσέγγισης της «ισότιμης εταιρικής σχέσης». Στόχος είναι η απελευθέρωση του οικονομικού δυναμικού, η ενθάρρυνση της οικονομικής διαφοροποίησης και η προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Οι συμφωνίες αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση των βιώσιμων εμπορικών και επενδυτικών δεσμών μεταξύ των δύο ηπείρων και εντός της ίδιας της Αφρικής, σύμφωνα με τη στρατηγική Global Gateway.

Κύρια στοιχεία της συμφωνίας

Διευκόλυνση των επενδύσεων με τους εξής τρόπους:

  • Ενίσχυση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας των επενδυτικών μέτρων, για παράδειγμα με τη δημοσίευση όλων των επενδυτικών νόμων και όρων και την προώθηση της χρήσης ενιαίων πυλών πληροφόρησης για τους επενδυτές.
  • Απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης επενδύσεων και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Διευκόλυνση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ επενδυτών και διοίκησης, δημιουργία εστιακών σημείων και διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

Αύξηση της βιωσιμότητας των επενδύσεων με τους εξής τρόπους:

  • Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών εργασιακών και περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως η συμφωνία του Παρισιού.
  • Προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς μέσω της υιοθέτησης διεθνών προτύπων από τις εταιρείες.
  • Ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας όσον αφορά τις επενδυτικές πτυχές των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή και των πολιτικών για την ισότητα των φύλων.
  • Διασφάλιση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας.

Επόμενα βήματα

Με βάση τη σημερινή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα αναθεωρηθεί πλέον νομικά από τα μέρη και θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, προτού προταθεί για υπογραφή και αργότερα έγκριση σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες της ΕΕ και της Ανγκόλας. Για την ΕΕ, θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστορικό

Η Ανγκόλα είναι ο 7ος αφρικανικός επενδυτικός προορισμός της ΕΕ, καλύπτοντας το 5,4 % των άμεσων ξένων επενδύσεων της ΕΕ στην ήπειρο, που ανέρχονταν σε απόθεμα ύψους 10 δισ. ευρώ το 2020. Το απόθεμα επενδύσεων της Ανγκόλας στην ΕΕ ανήλθε σε 2,4 δισ. ευρώ το 2020.

Κατά την 5η υπουργική σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ανγκόλας τον Σεπτέμβριο του 2020, και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να αρχίσουν διερευνητικές συζητήσεις για μια διμερή επενδυτική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ανγκόλας με επίκεντρο τη διευκόλυνση των επενδύσεων. Στις 23 Μαρτίου 2021 η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της έναρξης διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ανγκόλας σχετικά με τη διευκόλυνση των επενδύσεων. Στις 26 Μαΐου 2021 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την έναρξη διαπραγματεύσεων και έδωσε τις διαπραγματευτικές οδηγίες του. Στις 22 Ιουνίου 2021 η ΕΕ και η Ανγκόλα ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία διευκόλυνσης των βιώσιμων επενδύσεων.

ΚΥΠΕ

 
11644