Στο 1,9% η ανάπτυξη στην ευρωζώνη το δ' τρίμηνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την απασχόληση

Κατά 0,1% αυξήθηκε το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ στην ζώνη του ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2022, και παρέμεινε σταθερό στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Το τρίτο τρίμηνο του 2022, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,3% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ.

Σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2021 η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά 1,9% και της ΕΕ κατά 1,8%.

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση της ετήσιας ανάπτυξης για το 2022, με βάση εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένα τριμηνιαία στοιχεία, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,6% στην Ε.Ε.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2022, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από +0,8% το τρίτο τρίμηνο του 2022). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,0% (μετά από +1,9% το προηγούμενο τρίμηνο).

Αύξηση της απασχόλησης στη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ

Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τρίτο τρίμηνο του 2022, η απασχόληση είχε αυξηθεί κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,3% στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2022, μετά από +1,8% στη ζώνη του ευρώ και +1,5% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Πηγή: Ot.gr

 
11847