Τουρκία: Δίνει υπηκοότητα με αντάλλαγμα δολάρια

Οι αλλαγές που ανακοίνωσε η τουρκική κυβέρνηση

Σε μια ακόμα προσπάθεια να στηρίξει τη λίρα από τη βουτιά, και να τονώσει την εγχώρια οικονομία, η Άγκυρα προχωρεί σε ένα ακόμα μέτρο, το οποίο αφορά σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν την τουρκική υπηκοότητα.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, το ποσό επένδυσης που απαιτείται για την απόκτηση της υπηκοότητας θα καθορίζεται πλέον σε ξένο νόμισμα και αυτό θα πωλείται μέσω τραπέζης στην Κεντρική Τράπεζα, πριν από την επενδυτική συναλλαγή.

Το ποσό της τουρκικής λίρας που αποκτήθηκε ως αποτέλεσμα της πώλησης θα διατηρηθεί σε καταθέσεις τουρκικής λίρας ή σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Επίσης, το ελάχιστο ποσό επένδυσης που απαιτείται για την απόκτηση της υπηκοότητας ορίστηκε ως το ισοδύναμο σε δολάρια άλλου ξένου νομίσματος.

Το ύψος της επένδυσης θα καθοριστεί σε ξένο νόμισμα στην αίτηση για απόκτηση του δικαιώματος τουρκικής υπηκοότητας με αντάλλαγμα επένδυση ορισμένου χρόνου, αγορά ακινήτων και διατήρηση των τίτλων σε τράπεζες για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Απαιτήσεις υπηκοότητας Με ελάχιστη επένδυση παγίου κεφαλαίου τουλάχιστον 500.000 δολ. ή ισοδύναμο σε ξένο νόμισμα, ο επενδυτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα για τουρκική υπηκοότητα. Όσοι αγοράζουν ακίνητη περιουσία αξίας τουλάχιστον 250.000 δολ. ή το ισόποσο σε ξένο νόμισμα θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από αυτήν την
εξαίρεση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σημείωση στο κτηματολόγιο ότι δεν θα πουληθεί για τρία χρόνια.

ot.gr

 
11838