Βότσης: Ίσες ευκαιρίες απορρόφησης κονδυλίων για μικρά κράτη μέλη

Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, όπως η Κύπρος μειονεκτούν

Tην ανάγκη παροχής ίσων ευκαιριών σε μικρά κράτη μέλη, όπως η Κύπρος, στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού σχεδίου «InvestEU», για την απορρόφηση κονδυλίων, που είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνέχιση της υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Άγγελος Βότσης, σε παρέμβασή του κατά τις εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), που ολοκληρώθηκαν χθες στο Ελσίνκι.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 
 
Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, επίσης όπως η Κύπρος, ανέφερε ο κ. Βότσης, δεν θα πρέπει να μειονεκτούν στην απορρόφηση κονδυλίων.
 
Σύμφωνα με ανακοινωθέν της Βουλής, στη δευτερολογία του, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας, Jyrki Katainen, συμφώνησε με τις τοποθετήσεις του κ. Βότση, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος, παρά το μικρό της μέγεθος, κατατάχθηκε στην πρώτη θέση στην απορρόφηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για το 2018.  
 
Ο Άγγελος Βότσης εξέφρασε την ελπίδα ότι το νέο επενδυτικό σχέδιο θα μειώσει τη γραφειοκρατία, θα είναι απλοποιημένο, πιο φιλικό και προσιτό στους δικαιούχους του και θα χαρακτηρίζεται από ευελιξία, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι μεταβολές της αγοράς και των προτεραιοτήτων πολιτικής.
 
Η Κύπρος, είπε ο κ. Βότσης, υποστηρίζει τους στόχους του νέου επενδυτικού προγράμματος της ΕΕ για στήριξη των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ μέσω της χρηματοδότησης επενδυτικών δράσεων, που συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας της ΕΕ. Σημείωσε δε ότι η άρση των αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ένωσης θα αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους. Στη συνέχεια, έκανε μνεία στους τομείς στους οποίους αναμένεται να επωφεληθεί η Κύπρος στο πλαίσιο της αξιοποίησης του προγράμματος InvestEU, στην ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έρευνας και καινοτομίας.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<
 
Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ να συνεκτιμούν τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους της Ένωσης. Επεσήμανε επίσης ότι η κυπριακή αγορά είναι μικρού μεγέθους, απομονωμένη και χωρίς χερσαία διασύνδεση. Ως εκ τούτου, η Κύπρος επιβαρύνεται με ψηλότερο κόστος μεταφοράς των προϊόντων της και διαθέτει περιορισμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των Ευρωπαίων εταίρων της, είπε. Η ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά στην παροχή πρόσθετων επενδυτικών κινήτρων και κονδυλίων, κατέληξε.

ΚΥΠΕ

 
6393