Βραδεία η χρήση νέων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή

Τι αναφέρει σε έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συμβούλιο

H πρόοδος στη χρήση νέων τεχνολογιών παρακολούθησης της αγροτικής παραγωγής στο πλαίσιο της KAΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) είναι βραδύτερη από ό,τι θα έπρεπε, σύμφωνα με σημερινή (28/1) έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συμβουλίου (ΕΕΣ).

Σύμφωνα με τη σημερινή έκθεση, το ΕΕΣ προτείνει στην Κομισιόν την προώθηση των «ελέγχων μέσω παρακολούθησης» ως βασικού συστήματος ελέγχου για τους οργανισμούς πληρωμών στην επόμενη ΚΑΠ (2021 - 2027) με τον προσδιορισμό συνεργιών για τη διαχείριση, την αποθήκευση ή την απόκτηση δορυφορικών δεδομένων και την καλύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών απαιτήσεων και την ανάπτυξη σχεδίων δράσης για την άρση των προσκομμάτων στα οποία προσκρούει η ευρύτερη υιοθέτησή τους. Η νέα προσέγγιση μπορεί επίσης να μειώσει το κόστος των ελέγχων και, παράλληλα, να καταστήσει δυνατή την παρακολούθηση του συνόλου των γεωργών (αντί της εξέτασης δείγματος αυτών).

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ΕΕΣ, η Κομισιόν δίνει προτεραιότητα στη χρήση νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση των καθεστώτων άμεσων στρεμματικών ενισχύσεων και όχι των περιβαλλοντικών και κλιματικών απαιτήσεων. Το 2019, κανένας από τους οργανισμούς πληρωμών δεν διενήργησε ελέγχους βάσει παρακολούθησης για τις εν λόγω απαιτήσεις υπό όρους και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ότι το προτεινόμενο σύνολο δεικτών επιδόσεων για τη μελλοντική ΚΑΠ δεν είναι σχεδιασμένο για τους σκοπούς της απευθείας παρακολούθησης βάσει δορυφορικής τεχνολογίας.
 
Σημειώνεται ότι από το 2018, οι οργανισμοί πληρωμών στα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν δεδομένα Sentinel του Copernicus και άλλες νέες τεχνολογίες, όπως φωτογραφίες με γεωσήμανση και dronnes, για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των γεωργών με τους κανόνες της ΚΑΠ. Με την αυτοματοποιημένη αυτή αξιολόγηση, η οποία αποκαλείται «έλεγχοι μέσω παρακολούθησης», καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός των καλλιεργειών και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων (όπως η άροση, η συγκομιδή και η χορτοκοπή) σε μεμονωμένα αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Οι ελεγκτές εντοπίζουν πολλά προσκόμματα στα οποία προσκρούει η γενίκευση της χρήσης των νέων αυτών τεχνολογιών. Μεταξύ αυτών, η ανησυχία των οργανισμών πληρωμών σχετικά με τη δυνατότητα της Koμισιόν να αμφισβητεί αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει ελέγχων μέσω παρακολούθησης. Επιπλέον, η εφαρμογή της νέας προσέγγισης απαιτεί σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες των οργανισμών πληρωμών και τα συστήματα ΤΠ. 

Η Κομισιόν έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να διευκολύνει και να τυποποιήσει την πρόσβαση σε δεδομένα Sentinel μέσω υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, οι οποίες όμως αξιοποιούνται μέχρι στιγμής σε μικρό μόνο βαθμό για επιχειρησιακούς σκοπούς. Έχει επίσης χρηματοδοτήσει ορισμένα συναφή ερευνητικά έργα, των οποίων τα αποτελέσματα μένει να αξιοποιηθούν.

ΚΥΠΕ - Αθανάσιος Αθανασίoυ
 

 
5811