Deal Συμβουλίου-ΕΚ για Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας & Ψηφιακή Ευρώπη

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα παρέχει χρηματοδότηση για έργα σε πέντε κρίσιμους τομείς

Αθανάσιος Αθανασίoυ (Βρυξέλλες)

Η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου κατέληξε σήμερα (14/12) σε προσωρινή πολιτική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με κανονισμό για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι συμφωνήσαμε σε ένα σταθερό, μελλοντοστραφή μέσο που θα ενισχύσει την έρευνα και την ανάπτυξη κοινών δυνατοτήτων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να προστατεύει τους πολίτες της και να καταστήσει την ΕΕ ισχυρότερο παγκόσμιο παράγοντα», δήλωσε η Annegret Kramp-Karrenbauer, Ομοσπονδιακής Υπουργός Άμυνας και προεδρεύουσα του Συμβουλίου.

Η Κομισιόν χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για το EDA το οποίο η ίδια πρότεινε τον Ιούνιο του 2018. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί με την πολιτική συμφωνία, εν αναμονή της τελικής έγκρισης των νομικών κειμένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτό είναι το πρώτο πολυετές χρηματοοικονομικό πρόγραμμα που υποστηρίζει την αμυντική έρευνα και ανάπτυξη στην ΕΕ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Την ίδια ώρα οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνήψαν σήμερα μια προσωρινή συμφωνία για το νέο πρόγραμμα, την Ψηφιακή Ευρώπη, το οποίο θα προωθήσει τη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα τελευταία εργαλεία ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών και οικονομιών. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει για τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, με σημαντικό συνολικό προϋπολογισμό 7 588 εκατ. Ευρώ.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα παρέχει χρηματοδότηση για έργα σε πέντε κρίσιμους τομείς, ο καθένας με τον δικό του ενδεικτικό προϋπολογισμό:

 • υπολογιστές υψηλής απόδοσης: €2.226.914.000 
 • τεχνητή νοημοσύνη: €2.061.956.000
 • ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: €1.649.566.000
 • προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες: €577.347.000
 • ανάπτυξη, καλύτερη χρήση ψηφιακών δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα: €1.072.217.000

Επιπλέον, το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με την εσωτερική ασφάλεια και την ευρωπαϊκή αστυνομική εταιρική σχέση τα οποία αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις εξελισσόμενες προκλήσεις ασφάλειας και να αξιοποιούν τις δυνατότητες των τεχνολογικών εξελίξεων.

Τα συμπεράσματα επαναλαμβάνουν ορισμένες πολιτικές προτεραιότητες που πρέπει να επιτευχθούν από τώρα έως το 2025, όπως:

 • αξιοποίηση των μέσων για κοινοτικές ειδοποιήσεις για εγκληματικές πράξεις
 • καλύτερη σύνδεση των ήδη διαθέσιμων πληροφοριών, ιδίως με την εφαρμογή της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ
 • τη θέσπιση αναβαθμισμένου κεκτημένου σχετικά με τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, επαρκείς εξουσίες για τη διασυνοριακή επιτήρηση
 • εξασφαλίζοντας ότι οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή τους εργασία, υπό την επιφύλαξη σαφών διασφαλίσεων
 • βελτίωση της ικανότητας των υπηρεσιών επιβολής του νόμου να συνεργάζονται με τρίτες χώρες και δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους παγκοσμίως.
 • ενίσχυση των οργανισμών της ΕΕ όπως η Europol και ο Frontex

Τα συμπεράσματα καθορίζουν επίσης την πρόοδο σε διάφορους τομείς όπως η συνεργασία για την επιβολή του νόμου, συμβαδίζοντας με την τεχνολογική πρόοδο, την παγκόσμια συνεργασία, την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με την κρυπτογράφηση, τονίζοντας την ανάγκη ασφάλειας μέσω κρυπτογράφησης και ασφάλειας παρά την κρυπτογράφηση.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει την υποστήριξή του στην ανάπτυξη, εφαρμογή και χρήση ισχυρής κρυπτογράφησης ως απαραίτητο μέσο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ψηφιακής ασφάλειας των πολιτών, των κυβερνήσεων, της βιομηχανίας και της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο σημειώνει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές μπορούν να ασκήσουν τις νομικές τους εξουσίες, τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός σύνδεσης, για την προστασία των κοινωνιών και των πολιτών μας.

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι οι αρχές επιβολής του νόμου και το δικαστικό σώμα εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και μιας σειράς άλλων εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Αυτή η πρόσβαση είναι απαραίτητη για την επιτυχία της επιβολής του νόμου και της ποινικής δικαιοσύνης στον κυβερνοχώρο.

(ΚΥΠΕ)
 

 
6021