Το ΔΕΕ ακυρώνει απόφαση της Κομισιόν / Tι αφορά

Το ΔΕΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κομισιόν παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας

Το Δικαστήριο της ΕΕ ακύρωσε με σημερινή του απόφαση (9/12) προηγούμενη απόφαση της Κομισιόν με την οποία κατέστησαν υποχρεωτικές οι δεσμεύσεις που είχαν προταθεί από την Paramount για τη διατήρηση του ανταγωνισμού στις αγορές.

Το ΔΕΕ έκρινε ότι  "η δυνατότητα των αντισυμβαλλομένων μιας επιχειρήσεως, η οποία δεσμεύθηκε να μην τηρήσει ορισμένες συμβατικές ρήτρες, να προσφύγουν ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου δεν είναι ικανή να άρει τα αποτελέσματα της απόφασης της Κομισιόν με την οποία καθίστανται υποχρεωτικές οι δεσμεύσεις αυτές επί των συμβατικών δικαιωμάτων των εν λόγω αντισυμβαλλομένων".

Αναλυτικά, το ΔΕΕ έκρινε "η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση πάσχει πλάνη περί το δίκαιο σε σχέση με την εκτίμηση του αναλογικού χαρακτήρα της επίδικης απόφασης όσον αφορά την προσβολή των συμφερόντων των τρίτων, και επομένως πρέπει να αναιρεθεί".

Επιπλέον, "εκτιμώντας ότι η διαφορά είναι ώριμη προς εκδίκαση, το ΔΕΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κομισιόν εκδίδοντας την επίδικη απόφαση, κατέστησε άνευ περιεχομένου τα συμβατικά δικαιώματα των τρίτων, μεταξύ των οποίων και εκείνα της Groupe Canal +, έναντι της Paramount, και παραβίασε επομένως την αρχή της αναλογικότητας και συνεπώς, η επίδικη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί".

ΚΥΠΕ

 
6007