Διαγωνισμός για 492 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις - Οι ειδικότητες

Η EPSO, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «βοηθούς» σε 6 τομείς.

Οι τομείς:

1. Οικονομική διαχείριση (220)
2. Λογιστική και ταμειακή διαχείριση (81)
3. Δημόσιες συμβάσεις (80)
4. Γραφιστικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικού περιεχομένου (44)
5. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα (35)
6. Διαχειριστής ιστότοπου (32)

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων: 25 Οκτωβρίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει:

α) να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,

β) να έχουν εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν βάσει της εθνικής νομοθεσίας περί στρατολογίας,

γ) να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ

newmoney.gr

 
7524