Δρ Χειμώνας: Υπερ της «Ψηφιακής Πυξίδας 2030»

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Δρ. Στέλιος Χειμώνας συμμετείχε στo Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 3 Δεκεμβρίου 2021, στις Βρυξέλλες οι εργασίες του Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Δρ. Στέλιος Χειμώνας.

Στο επίκεντρο των εργασιών ήταν η συζήτηση προσανατολισμού για τα Ψηφιακά Δικαιώματα και Αρχές στη βάση προετοιμασίας σχετικής πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εξασφάλιση ενός βιώσιμου, ανθρωποκεντρικού και βασισμένου στις αξίες ΕΕ, ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σε παρέμβασή του, ο Δρ Χειμώνας ανέφερε ότι η Κύπρος συμμερίζεται πλήρως το όραμα της ΕΕ για ψηφιακό μετασχηματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες, όπως παρουσιάζεται στην «Ψηφιακή Πυξίδα 2030» και υποστηρίζει την ετοιμασία ευρωπαϊκής δήλωσης ως ένα πρώτο βήμα για θέσπιση του συναφούς πλαισίου. Το πλαίσιο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους πολίτες της ΕΕ και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής καθώς και να δημιουργήσει παγκόσμια βάση για ομονοούντες εταίρους. Η ΕΕ έχει την ευκαιρία και το καθήκον να καθοδηγήσει τους πολίτες της σε μια εποχή ψηφιακής κοινωνίας όπου οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν τα ψηφιακά τους δικαιώματα και οι Κυβερνήσεις να καθορίσουν με σαφήνεια τις προσδοκίες τους από παρόχους τεχνολογίας, προκειμένου να διασφαλίσουν τόσο τα ατομικά δικαιώματα και ελευθέριες αλλά και να παρέχουν ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές προκλήσεις, κατέληξε.

Στο Συμβούλιο επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία επί της Γενικής Προσέγγισης της Πρότασης Οδηγίας σχετικά με τα μέτρα για κοινό υψηλό επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην Ένωση (NIS2) που στοχεύει στην αναθεώρηση της ισχύουσας Οδηγίας για ασφάλεια των δικτύων και των συστημάτων πληροφορικής. Σε παρέμβασή του, ο Δρ Χειμώνας υποστήριξε το συμβιβαστικό κείμενο της Προεδρίας και σημείωσε ότι αυτό επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της αρχικής Οδηγίας προσθέτοντας εθνική διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου η οποία παρέχει στα κράτη μέλη την απαραίτητη ευελιξία στον προσδιορισμό βασικών και άλλων κρίσιμων οντοτήτων.

Το Συμβούλιο προέβη επίσης, μεταξύ άλλων, σε αξιολόγηση της προόδου αναφορικά με τις Προτάσεις Κανονισμού Τεχνητής Νοημοσύνης, Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ταυτότητας και Πορείας προς τη Ψηφιακή Δεκαετία.