ΕΑΤ: Μορατόριουμ δόσεων μέχρι τον Μάρτιο 2021/Οι νέοι περιορισμοί

Οι τράπεζες πρέπει να τεκμηριώσουν ότι τα δάνεια που υπόκεινται σε μορατόριουμ δόσεων είναι απίθανo να μην αποπληρωθούν

Την απόφαση της για συνέχιση της αναστολής δόσεων μέχρι τον Μάρτιο του 2021, με δύο περιορισμούς, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), καλώντας παράλληλα τα τραπεζικά ιδρύματα να τεκμηριώσουν ότι οι χορηγήσεις που υπόκεινται σε μορατόριουμ δόσεων είναι απίθανo να μην αποπληρωθούν.
 
Συγκεκριμένα, η ΕΑΤ αναφέρει ότι ύστερα από προσεκτική παρακολούθηση των εξελίξεων της πανδημίας COVID-19 και, ειδικότερα, του αντίκτυπου του δεύτερου κύματος COVID-19 και των σχετικών κυβερνητικών περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται σε πολλές χώρες της ΕΕ, αποφάσισε να επανενεργοποιήσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές της σε σχέση με το νομοθετικό και μη νομοθετικό μορατόριουμ στις δόσεις δανείων.
 
«Αυτή η επανενεργοποίηση θα διασφαλίσει ότι τα δάνεια, τα οποία στο παρελθόν δεν είχαν επωφεληθεί από την αναστολή των δόσεων, μπορούν πλέον να επωφεληθούν», υπογραμμίζει.
 
Ο ρόλος των τραπεζών για διασφάλιση της συνεχής ροής δανεισμού σε πελάτες τους παραμένει εξαιρετικά σημαντικός, τονίζει η ΕΑΤ, η οποία σημειώνει πως με την επανενεργοποίηση αυτών των Κατευθυντήριων Γραμμών της, «αναγνωρίζει τις εξαιρετικές συνθήκες που επικρατούν λόγω του δεύτερου κύματος της COVID-19».
 
Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της, οι οποίες θα ισχύσουν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021, σύμφωνα με την ΕΑΤ, περιλαμβάνουν πρόσθετες διασφαλίσεις έναντι του κινδύνου αδικαιολόγητης αύξησης μη αναγνωρισμένων ζημιών στον ισολογισμό των τραπεζών.
 
Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της επανενεργοποίησης των κατευθυντήριων γραμμών της σχετικά με τη νομοθετική και μη νομοθετική αναστολή των δόσεων, η ΕΑΤ αναφέρει πως εισαγάγει δύο νέους περιορισμούς για να διασφαλίσει ότι η στήριξη που παρέχεται από το μορατόριουμ περιορίζεται στην γεφύρωση της έλλειψης ρευστότητας που προκαλείται από τα νέα λοκντάουν και ότι δεν υπάρχουν λειτουργικοί περιορισμοί στη συνέχιση της ροής των πιστώσεων.
 
Σύμφωνα με την ΕΑΤ, μόνο τα δάνεια που έχουν ανασταλεί, αναβληθεί ή μειωθεί βάσει του γενικού μορατόριουμ δόσεων όχι πέραν των 9 μηνών συνολικά, συμπεριλαμβανομένης προηγούμενης διακοπής πληρωμών, μπορούν να επωφεληθούν από την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών.
 
Η ΕΑΤ καλεί τα πιστωτικά ιδρύματα να τεκμηριώσουν στις εποπτικές αρχές τους τα σχέδιά τους για να αξιολογήσουν κατά πόσον οι χορηγήσεις που υπόκεινται σε μορατόριουμ δόσεων δεν είναι πιθανό να μην αποπληρωθούν.
 
«Αυτό θα επιτρέψει στις εποπτικές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα», υπογραμμίζει.

(ΚΥΠΕ)

 
6022