ECA: Προληπτική δράση κατά της απάτης γεωργικών δαπανών

Προληπτική δράση κατά της απάτης στις γεωργικές δαπάνες ζητούν οι Ευρωπαίοι ελεγκτές

Τους κινδύνους που διατρέχουν τα κονδύλια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής από πιθανές απάτες υπογραμμίζουν σε έκθεσή τους τα μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ECA), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Μεταξύ άλλων οι ελεγκτές συστήνουν στην Κομισιόν να επικαιροποιήσει την ανάλυση κινδύνου απάτης στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, η οποία ανανεώθηκε τελευταία φορά το 2016.

Ακόμα οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή να λάβει μέτρα με την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η τεχνολογία, όπως η εξόρυξη δεδομένων, η μηχανική μάθηση, οι δορυφορικές εικόνες και η φωτοερμηνεία, για την καταπολέμηση της απάτης, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να δραστηριοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Αφού καταγράφει τους κινδύνους και αξιολογεί τα μέτρα που λαμβάνει η Κομισιόν, η έκθεση των ελεγκτών κρίνει πως αν και η Επιτροπή έχει αντιδράσει σωστά σε μεμονωμένα περιστατικά, πρέπει να δρα περισσότερο προληπτικά, ιδιαίτερα εκεί όπου επιτήδειοι μπορεί να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες που υπάρχουν στους ελέγχους σε εθνικό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καλεί την Κομισιόν να παρακολουθεί καλύτερα τα εθνικά μέτρα που λαμβάνονται, να παρέχει πιο σαφή καθοδήγηση και να προωθήσει τη χρήση νέων τεχνολογιών για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιστατικών απάτης.

Η έκθεση κάλυψε τα μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για άμεσες ενισχύσεις και μέτρα στήριξης της αγοράς και της αγροτικής ανάπτυξης κατά τις προγραμματικές περιόδους 2007 - 2013 και 2014 - 2020.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν αφορούν την απόκρυψη πληροφοριών όσον αφορά την πλήρωση των κριτηρίων για χρηματοδότηση, την πολυπλοκότητα των χρηματοδοτούμενων μέτρων και τις παράνομες μορφές «αρπαγής γαιών» όπως αναφέρεται.

«Πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του κινδύνου απάτης στις γεωργικές δαπάνες» σημείωσε σχετικά δήλωσε ο Νικόλαος Μηλιώνης, μέλος του ECA αρμόδιος για την έκθεση, η οποία φιλοδοξεί να συμβάλει στη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων στο πλαίσιο της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής της περιόδου 2023 - 2027.

Μεταξύ άλλων σημειώνεται πως οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι παρατηρούνται σε δαπάνες με πολύπλοκους κανόνες όπως τα επενδυτικά μέτρα αγροτικής ανάπτυξης. Επίσης, έχει διαπιστωθεί πως κάποιοι αιτούντες δεν αποκαλύπτουν σχετικές πληροφορίες ή δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις ώστε να επιλεγούν για χρηματοδότηση. Ενδεικτική περίπτωση, προσθέτουν οι ελεγκτές, είναι η στήριξη γεωργικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν αποκαλύπτουν τους δεσμούς τους με άλλες εταιρείες, ή αιτητών που παρουσιάζονται ως «νέοι γεωργοί».

Ακόμα, η «αρπαγή γαιών» μπορεί να συνδέεται με δόλιες πρακτικές, όπως η παραποίηση εγγράφων, ο εξαναγκασμός, η άσκηση πολιτικής επιρροής ή η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών, η χειραγώγηση διαδικασιών και οι δωροδοκίες, όπως τονίζεται.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, έρευνες της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης της ΕΕ (OLAF) και των εθνικών αρχών έχουν διαπιστώσει ότι δημόσιες ή οι ιδιωτικές εκτάσεις χωρίς σαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε τέτοιες δραστηριότητες. Απάτη διαπράττουν και όσοι στοχεύουν στην απόκτηση γης, με νόμιμο ή παράνομο τρόπο, με αποκλειστικό σκοπό την είσπραξη άμεσων ενισχύσεων, χωρίς να ασκούν οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα.

ΚΥΠΕ

 
7080