ΕΕ: Μεγάλη μείωση ωρών εργασίας & απουσίες ρεκόρ το πρώτο 3μηνο

Σταθερό παρέμεινε το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με την Eurostat

Δραματική μείωση των ωρών εργασίας στην ΕΕ και απουσίες ρεκόρ από την εργασία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, καταγράφει σε αναλυτική της δημοσίευση η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, απασχολούνταν 190,9 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ και το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό απασχόλησης της ΕΕ για άτομα ηλικίας 20-64 ετών ήταν 73,3%, αμετάβλητο σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και από 73,0% το πρώτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Εurostat.

Σύμφωνα με την Eurostat, 12,8 εκατομμύρια άτομα ήταν άνεργα και το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 6,3%, μειωμένο από 6,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και από 6,7% το πρώτο τρίμηνο του 2019. 

>>> Διαβάστε επίσης: Θα γίνετε Δημόσιοι; Ανοίγουν 100άδες θέσεις (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ)

Ταυτόχρονα, εποχικά προσαρμοσμένη συνολική υποχώρηση (χαλάρωση) της αγοράς εργασίας στην ΕΕ, η οποία συνίσταται σε ανεκπλήρωτη ζήτηση εργασίας, ανήλθε σε 26,8 εκατομμύρια άτομα, τα οποία αντιπροσώπευαν το 12,7% του εκτεταμένου εργατικού δυναμικού το πρώτο τρίμηνο του 2020, από 12,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2019 - τετραπλή αύξηση από την κορύφωση το δεύτερο τρίμηνο του 2013, όταν η υποχώρηση της αγοράς εργασίας είχε ανέλθει στο 19,0%.

Στην Κύπρο, το ποσοστό απασχόλησης παρέμεινε στο 75,9% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, η ανεργία ήταν επίσης σταθερή στο 6,5% του εργατικού δυναμικού, σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2019 και λεγόμενη «χαλάρωση», ή «υποχώρηση» της αγοράς εργασίας (ως ποσοστό του εκτεταμένου εργατικού δυναμικού) αυξήθηκε στο 13,1% από 12,9% το 2012 το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι απουσίες από την εργασία (ως % των απασχολούμενων) στην Κύπρο αυξήθηκαν από 7,5% σε 12,8% και οι συνολικές πραγματικές ώρες εργασίας στην κύρια εργασία (αλλαγή κατά το 1ο τρίμηνο ως ποσοστό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και στο ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους), μειώθηκαν κατά -2,7 σε τριμηνιαία και -2,7 σε ετήσια βάση.

Μεταξύ των κρατών μελών, η συνολική υποχώρηση της αγοράς εργασίας αυξήθηκε σε 16 χώρες, μειώθηκε σε 9 χώρες και παρέμεινε σταθερή στη Βουλγαρία και την Ισπανία. Στη Γερμανία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, την Αυστρία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, τόσο η συνολική χαλάρωση της αγοράς εργασίας όσο και η ανεργία, σε ποσοστό του εκτεταμένου εργατικού δυναμικού, αυξήθηκαν. Στην Ιρλανδία η αγορά εργασίας αυξήθηκε και η ανεργία παρέμεινε σταθερή.

Στην Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο και την Πορτογαλία η συνολική μείωση της αγοράς εργασίας αυξήθηκε και η ανεργία μειώθηκε. Στη Μάλτα και τη Ρουμανία η συνολική μείωση της αγοράς εργασίας μειώθηκε ενώ η ανεργία αυξήθηκε. Στο Βέλγιο, την Τσεχία, τη Δανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία, τόσο η συνολική υποχώρηση της αγοράς εργασίας όσο και η ανεργία μειώθηκαν. Δεν σημειώθηκαν αλλαγές σε κανέναν από τους δείκτες στη Βουλγαρία και στην Ισπανία μόνο η ανεργία αυξήθηκε ελαφρώς.

Το πρώτο τρίμηνο του 2020, συνολικά 22,9 εκατομμύρια άτομα απουσίαζαν από την εργασία στην ΕΕ, αύξηση 4,3 εκατομμυρίων σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Αυτή η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απότομη αύξηση των προσωρινών απολύσεων, που αυξήθηκε από 0,3 εκατομμύρια άτομα σε 2,3 εκατομμύρια άτομα.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, τα υψηλότερα ποσοστά απουσιών από την εργασία το πρώτο τρίμηνο του 2020 παρατηρήθηκαν στη Γαλλία (18,1%), στη Σουηδία (16,2%) και στην Αυστρία (15,0%) και στα χαμηλότερα ποσοστά στη Ρουμανία (2,5 %), Μάλτα (3,3%) και Βουλγαρία (4,4%). 

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, όλα τα κράτη μέλη εκτός από τη Φινλανδία παρουσίασαν αύξηση των συνολικών απουσιών από την εργασία. Οι απουσίες λόγω προσωρινών απολύσεων αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα και αυξήθηκαν πάνω από δέκα φορές στη Γαλλία, την Κύπρο και την Ισπανία.

Επιπλέον, οι συνολικές πραγματικές ώρες εργασίας μειώθηκαν απότομα στην ΕΕ μεταξύ του τέταρτου τριμήνου 2019 και του πρώτου τριμήνου 2020, αλλά δεν έχουν φθάσει στις χαμηλές τιμές που παρατηρήθηκαν κατά την κρίση του χρέους. Τα επίπεδα των πραγματικών ωρών εργασίας επηρεάζονται από τον συνολικό αριθμό των ατόμων που εργάζονται, καθώς και από τον αριθμό των ωρών εργασίας από καθένα από αυτά τα άτομα. 

Οι γυναίκες έχουν πληγεί περισσότερο από τους άνδρες, με πτώση από 108 σε 102 μονάδες μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2019 και του πρώτου τριμήνου του 2020, σε σύγκριση με μια πτώση από 98 σε 93 για τους άνδρες. Το πρώτο τρίμηνο του 2020, ωστόσο, οι συνολικές πραγματικές ώρες εργασίας ήταν πάνω από το επίπεδο του 2006 για τις γυναίκες, αλλά χαμηλότερες για τους άνδρες.

>>> Διαβάστε ακόμη: Χιλιάδες δικαιούνται 20% έκπτωση στο ρεύμα αλλά δεν έκαναν αίτηση<<<

Όλα τα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα παρουσίασαν πτώση των συνολικών πραγματικών ωρών εργασίας μεταξύ του τέταρτου τριμήνου 2019 και του πρώτου τριμήνου του 2020, εκτός από τη Φινλανδία (+ 0,2%). Οι υψηλότερες συνολικές πτώσεις παρατηρήθηκαν στην Ιταλία (-9,7%), τη Σλοβακία (-8,7%) και την Αυστρία (-7,9%).

ΚΥΠΕ - Αθανάσιος Αθανασίoυ
 

 
6405