Στο 33,8% οι φόροι σε σχέση με το ΑΕΠ στην Κύπρο για το 2018

Στο 40,3% στην ΕΕ - Το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εσόδων προέρχεται από τις καθαρές κοινωνικές εισφορές

Ο συνολικός λόγος της φορολογίας προς το ΑΕΠ, δηλαδή το άθροισμα των φόρων και των καθαρών κοινωνικών εισφορών ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ανήλθε στο 40,3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2018, ελαφρά αυξημένο σε σύγκριση με το 2017 (40,2%), σε ποσοστό 33,8% στην Κύπρο (έναντι 33,3% το 2017) και 41,5% στην Ελλάδα (σταθερό έναντι του 2017), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat.

 

>>> ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF <<< 

Σύμφωνα με τη Eurostat, στη ζώνη του ευρώ, τα φορολογικά έσοδα αντιπροσώπευαν το 41,7% του ΑΕΠ το 2018, από 41,5% το 2017. Οι φορολογικοί δείκτες καταρτίζονται σε εναρμονισμένο πλαίσιο βασισμένο στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA 2010) σύγκριση των φορολογικών συστημάτων και των φορολογικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Η Eurostat καταγράφει ότι ο λόγος φόρου προς ΑΕΠ ποικίλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό φόρων και κοινωνικών εισφορών σε ποσοστό του ΑΕΠ το 2018 σημειώνεται στη Γαλλία (48,4%), το Βέλγιο (47,2%) και τη Δανία (45,9%) , ακολουθούμενη από τη Σουηδία (44,4%), την Αυστρία (42,8%), τη Φινλανδία (42,4%) και την Ιταλία (42,0%). Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, βρίσκονται η Ιρλανδία (23,0%) και η Ρουμανία (27,1%), η Βουλγαρία (29,9%), η Λιθουανία (30,5%) και η Λετονία (31,4%) που κατέγραψαν τις χαμηλότερες αναλογίες.

Σε σύγκριση με το 2017, ο λόγος φόρου προς ΑΕΠ αυξήθηκε σε δεκαέξι κράτη μέλη το 2018, και η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στο Λουξεμβούργο (από 39,1% το 2017 σε 40,7% το 2018), ακολουθούμενο τη Ρουμανία (από 25,8% σε 27,1% ) και την Πολωνία (από 35,0% σε 36,1%). Αντίθετα, μειώσεις σημειώθηκαν σε επτά κράτη μέλη, κυρίως στη Δανία (από 46,8% το 2017 σε 45,9% το 2018), την Ουγγαρία (από 38,4% σε 37,6%) και τη Φινλανδία (από 43,1% σε 42,4%).

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ <<<

Το 2018, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εσόδων στην ΕΕ (που αντιστοιχούσαν στο 13,6% του ΑΕΠ), ακολουθούμενοι από καθαρές κοινωνικές εισφορές (13,3%) και φόρους εισοδήματος και πλούτου (13,2%). Η ταξινόμηση των φορολογικών κατηγοριών ήταν ελαφρώς διαφορετική στη ζώνη του ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εσόδων προέρχεται από τις καθαρές κοινωνικές εισφορές (15,2%), έναντι των φόρων επί της παραγωγής και των εισαγωγών (13,3%) και των φόρων εισοδήματος και πλούτου (13,0%). Όσον αφορά τις κύριες φορολογικές κατηγορίες, επικρατεί σαφής ποικιλομορφία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το 2018, το ποσοστό των φόρων επί της παραγωγής και των εισαγωγών ήταν το υψηλότερο στη Σουηδία (όπου αντιπροσώπευαν το 22,4% του ΑΕΠ), την Κροατία (20,1%) και την Ουγγαρία (18,6%), ενώ ήταν χαμηλότερες στην Ιρλανδία (8,0%) τη Ρουμανία (10,7%) και τη Γερμανία (10,8%). Όσον αφορά τους φόρους που σχετίζονται με το εισόδημα και τον πλούτο, το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφηκε στη Δανία (28,9% του ΑΕΠ), έναντι της Σουηδίας (18,6%), του Βελγίου (16,8%) και του Λουξεμβούργου (16,4%).

Αντίθετα, η Ρουμανία (4,9%), η Λιθουανία (5,7%) και η Βουλγαρία (5,8%) κατέγραψαν τους χαμηλότερους φόρους επί του εισοδήματος και του πλούτου ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι καθαρές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αντιστοιχούσαν σε μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ στη Γαλλία (18,0%) και στη Γερμανία (17,1%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Δανία (0,9% του ΑΕΠ), στη Σουηδία (3,4%) και στην Ιρλανδία (4,2%).

 

>>> ΌΛΕΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Ειδικότερα στην Κύπρο, η δομή των φορολογικών εσόδων, κατά κύρια κατηγορία φορολογίας, το 2018 ήταν 16% από τους φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών (εκ των οποίων 9,9% είναι ο ΦΠΑ), 9,1% από τους φόρους εισοδήματος, και πλούτου κλπ. (εκ των οποίων 3,2%, προέρχεται από φόρους επί του ατομικού εισοδήματος ή του εισοδήματος των νοικοκυριών και 5,5% από τους φόρους επί του εισοδήματος ή των κερδών των εταιρειών) και 8,7% από τις καθαρές κοινωνικές εισφορές.

Τέλος στην Ελλάδα η δομή των φορολογικών εσόδων, κατά κύρια κατηγορία φορολογίας, το 2018 ήταν 17,1% από τους φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών (εκ των οποίων 8,3% είναι ο ΦΠΑ), 10,1% από τους φόρους εισοδήματος, πλούτου κλπ. (εκ των οποίων το 6,2% προέρχεται από φόρους επί του εισοδήματος ατόμων ή νοικοκυριών και 2,2% από τους φόρους επί των εσόδων ή κερδών των εταιρειών) και 14,2% από τις καθαρές κοινωνικές εισφορές.

ΚΥΠΕ  Αθανάσιος Αθανασίoυ 


 

 
5375
Thumbnail