ΕΚΤ: Σταματά το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων τον Μάρτιο

Αύξηση επιτοκίων αποφάσισε η Τράπεζα της Αγγλίας

Την παύση του έκτακτου προγράμματος αγοράς ομολόγων τον Μάρτιο επιβεβαιώνει η ΕΚΤ στη σημερινή της συνεδρίαση, ενώ με ειδική αναφορά της διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει την αγορά ελληνικών ομολόγων και μετά από το ορόσημο του Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, στη σημερινή της συνεδρίαση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε τη μείωση του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) και την κατάργησή του στα τέλη Μαρτίου,  ενώ με ειδική αναφορά στην Ελλάδα υπογραμμίζει ότι απέναντι στο ενδεχόμενο επανάληψης του κατακερματισμού της αγοράς λόγω της πανδημίας, οι επανεπενδύσεις από το PEPP θα μπορούν να προσαρμόζονται με ευελιξία, ανά πάσα στιγμή.

Όπως αναφέρει η ΕΚΤ, το νέο πλαίσιο θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αγορά ομολόγων που εκδίδονται από την Ελληνική Δημοκρατία προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή των αγορών στη δικαιοδοσία αυτή, η οποία θα μπορούσε να βλάψει τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην ελληνική οικονομία όσο αυτή εξακολουθεί να ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Η ΕΚΤ θα συνεχίσει την ποσοτική χαλάρωση με αγορές ομολόγων ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και 30 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP).

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έπρεπε να βρει την απάντηση σε έναν εξαιρετικά δύσκολο γρίφο, λόγω τόσο της αύξησης του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, που έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από την κυκλοφορία του κοινού νομίσματος όσο και της πιθανότητας να επιβαρυνθούν οι οικονομίες των κρατών – μελών με υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους, λόγω της αύξησης του κόστους δανεισμού από την κατάργηση του του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP).

Σε αυτήν την, ούτως ή άλλως δύσκολη, εξίσωση υπάρχει και ο παράγοντας της νέας παραλλαγής «Όμικρον», καθώς και η απόφαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (FED) να μειώσει δραστικά το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων και να προχωρήσει σε τριπλή αύξηση των επιτοκίων το 2022, με τις δύο από τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου να βρίσκονται σε διαφορετικά μονοπάτια.

Το ζήτημα της Ελλάδας ήταν και εξακολουθεί να είναι σημαντικό καθώς σε περίπτωση που το PEPP τερματιζόταν σύντομα, θα έπρεπε να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε η ΕΚΤ να συνεχίσει να αγοράζει ελληνικά ομόλογα τα οποία γίνονται δεκτά λόγω του «waiver», μιας παρέκκλισης δηλαδή από τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης για τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία.

Η σταδιακή απομείωση του PEPP και εν τέλει η κατάργηση του και η επιστροφή στην “τυπική” ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ, ήτοι το Asset purchase programmes (APP), θα μπορούσε να έχει άμεσες συνέπειες στο κόστος δανεισμού της χώρας μας καθώς δεν αναμένεται να επιστρέψουμε σε επενδυτική βαθμίδα πριν το 2023 και συνεπώς δημιουργούνται προβλήματα με το καταστατικό της ΕΚΤ, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν και νέες δικαστικές προσφυγές στη Γερμανία που θα αμφισβητούν την νομιμότητα των παρεμβάσεων της ΕΚΤ. Σε αυτό το πλαίσιο η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα, αλλά και άλλα κράτη – μέλη με υψηλό δημόσιο χρέος, με ένα πρόγραμμα επανεπενδύσεων των κερδών των ελληνικών -και όχι μόνο – ομολόγων που λήγουν μέχρι τον Μάρτιο το 2022.

Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) αποφάσισε την αύξηση του βασικού της επιτοκίου στο 0,25% από το ιστορικό χαμηλό της 0,1%.

newmoney.gr

 
7391