Ευρ.Επιτροπή:Προτείνει τη μεταφορά €26,2 εκ. σε Ουκρανία-Μολδαβία

Η χρηματοδότηση αυτή εκτός άλλων μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέσα από την ανακοίνωση τύπου, να μεταφερθούν €26,2 εκατ. από τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασία για τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, στα ίδια προγράμματα για την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Η Ουκρανία και η Μολδαβία είναι αξιόπιστοι εταίροι της ΕΕ και η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στη μακροπρόθεσμη συνεργασία μαζί τους. Η προσέγγιση μεταξύ των ανθρώπων που ζουν και στις δύο πλευρές των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και των τοπικών φορέων με τους Ουκρανούς και τους Μολδαβούς εταίρους αποτελεί συγκεκριμένο βήμα για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή».

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η Επιτροπή στην ανακοίνωση της, η χρηματοδότηση αυτή μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας, να ενισχύσει τη θεσμική ικανότητα των δημόσιων αρχών της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, να αναπτύξει εκπαιδευτικά και ερευνητικά έργα ή να χρηματοδοτήσει προγράμματα κοινωνικής ένταξης και κατάρτισης για τους πρόσφυγες. 

Η Επιτροπή συμπληρώνει ότι μετά τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και σύμφωνα με τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ, τον Μάρτιο του 2022 η Επιτροπή ανέστειλε τη συνεργασία με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία στο πλαίσιο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας.


Εν κατακλείδι, η Επιτροπή ανέφερε ότι κατά συνέπεια, τέσσερα διασυνοριακά προγράμματα Interreg στα οποία συμμετέχουν η Ουκρανία και η Μολδαβία, τα προγράμματα Ουγγαρία/Σλοβακία/Ρουμανία/Ουκρανία, Πολωνία/Ουκρανία, Ρουμανία/Μολδαβία και Ρουμανία/Ουκρανία, καθώς και δύο διακρατικά προγράμματα, το διακρατικό πρόγραμμα για τον Δούναβη και το πρόγραμμα Interreg NEXT για τη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, θα επωφεληθούν από αύξηση της χρηματοδότησης κατά 68% για το 2022.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση τύπου της Επιτροπής:

«Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει να μεταφερθούν 26,2 εκατ. ευρώ από τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, τα οποία είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τα προγράμματα Interreg NEXT της περιόδου 2021-2027 για τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, στα ίδια προγράμματα για την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

 

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Η Ουκρανία και η Μολδαβία είναι αξιόπιστοι εταίροι της ΕΕ και η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στη μακροπρόθεσμη συνεργασία μαζί τους. Η προσέγγιση μεταξύ των ανθρώπων που ζουν και στις δύο πλευρές των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και των τοπικών φορέων με τους Ουκρανούς και τους Μολδαβούς εταίρους αποτελεί συγκεκριμένο βήμα για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή.»
 

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση αυτή μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας, να ενισχύσει τη θεσμική ικανότητα των δημόσιων αρχών της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, να αναπτύξει εκπαιδευτικά και ερευνητικά έργα ή να χρηματοδοτήσει προγράμματα κοινωνικής ένταξης και κατάρτισης για τους πρόσφυγες. Μετά τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και σύμφωνα με τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ, τον Μάρτιο του 2022 η Επιτροπή ανέστειλε τη συνεργασία με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία στο πλαίσιο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ ΔΣ) και του προγράμματος Interreg για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Κατά συνέπεια, τέσσερα διασυνοριακά προγράμματα Interreg στα οποία συμμετέχουν η Ουκρανία και η Μολδαβία, τα προγράμματα Ουγγαρία/Σλοβακία/Ρουμανία/Ουκρανία, Πολωνία/Ουκρανία, Ρουμανία/Μολδαβία και Ρουμανία/Ουκρανία, καθώς και δύο διακρατικά προγράμματα, το διακρατικό πρόγραμμα για τον Δούναβη και το πρόγραμμα Interreg NEXT για τη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, θα επωφεληθούν από αύξηση της χρηματοδότησης κατά 68% για το 2022».

ΚΥΠΕ

 
7080