Ευρωβαρόμετρο: Οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την διεθνή ανάπτυξη ΕΕ

Οι Κύπριοι πολίτες είναι οι πιο θετικοί στο ζήτημα αυτό-Ποιες οι απόψεις τους για φτώχεια και οικονομική βοήθεια

Οι Ευρωπαίοι πολίτες στηρίζουν σταθερά την ευρωπαϊκή πολιτική για τη διεθνή ανάπτυξη, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ, που δόθηκε σήμερα (23/10) στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Αναλυτικά, 9 στους 10 πολίτες της ΕΕ εκτιμούν ότι η αναπτυξιακή συνεργασία έχει σημασία για τη στήριξη των ανθρώπων σε αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση που παρατηρείται τα τελευταία έτη και καθιστά την αναπτυξιακή συνεργασία μια από τις πιο δημοφιλείς πολιτικές της ΕΕ.

Ειδικότερα στην Κύπρο «οι ερωτηθέντες είναι από τους πιο θετικούς στην Ευρώπη σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια».

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες λένε ότι είναι σημαντικό να βοηθούνται άνθρωποι σε αναπτυσσόμενες χώρες (97%): το υψηλότερο ποσοστό από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Επιπλέον, σχεδόν έξι στους δέκα (58%) λένε ότι είναι «πολύ σημαντικό».

Περισσότεροι από εννέα στους δέκα (91%) θεωρούν ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες θα έπρεπε να είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ και είναι αυτοί με τις περισσότερες πιθανότητες στην Ευρώπη να σκέφτονται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Περισσότεροι από επτά στους δέκα (71%) θεωρούν ότι αυτή θα έπρεπε να είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της κυπριακής κυβέρνησης, μια αύξηση 16 ποσοστιαίων μονάδων από το 2018 και η μεγαλύτερη αύξηση από ό,τι σ’ οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος.

Σχεδόν εννέα στους δέκα (86%) ερωτηθέντες στην Κύπρο θεωρούν ότι οι ιδιωτικές εταιρείες θα έπρεπε να παίζουν σημαντικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών – αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο το ποσοστό από ό,τι σ’ οποιαδήποτε άλλη χώρα μετά την Πορτογαλία.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι οι ερωτηθέντες στην Κύπρο είναι μεταξύ αυτών με τις περισσότερες πιθανότητες στην ΕΕ να συμφωνήσουν ότι η παροχή οικονομικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες συμβάλλει σε έναν πιο ειρηνικό και δίκαιο κόσμο (96%), και ότι αυτή η βοήθεια αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης (93%) ή ενίσχυσης της επιρροής της ΕΕ στον κόσμο (92%). Είναι επίσης μεταξύ αυτών με τις περισσότερες πιθανότητες να θεωρούν ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι και προς το συμφέρον της ίδιας της ΕΕ (89%).

Επιπλέον, περισσότεροι από εννέα στους δέκα (93%) ερωτηθέντες στην Κύπρο θεωρούν ότι η παροχή οικονομικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο μείωσης των ανισοτήτων σ’ αυτές τις χώρες – το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ. Είναι επίσης μεταξύ αυτών με τις περισσότερες πιθανότητες να συμφωνήσουν ότι η ΕΕ θα έπρεπε να ενισχύσει τη συνεργασία της με την Αφρική και να αυξήσει τις οικονομικές της επενδύσεις εκεί, προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να διασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη και στις δύο ηπείρους (83%).

Οι ερωτηθέντες στην Κύπρο είναι μεταξύ αυτών με τις περισσότερες πιθανότητες στην ΕΕ να πουν ότι θα πρέπει να ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα για στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών (38%). Ένα πρόσθετο 42% λέει ότι οι δαπάνες θα πρέπει να παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα. Ωστόσο, το ποσοστό που λέει ότι θα πρέπει να ξοδεύουμε περισσότερα έχει μειωθεί κατά έξι μονάδες από το 2018 – η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση μετά απ’ αυτή στη Μάλτα.

Τέλος οι ερωτηθέντες στην Κύπρο αναφέρουν πιο συχνά την εκπαίδευση (41%) ως την πιο επιτακτική πρόκληση για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι πιο πιθανό να αναφέρουν σήμερα την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση (38%, +8 μονάδες), αλλά λιγότερο πιθανό να αναφέρουν την υγεία (40%, -11 μονάδες) ή την ειρήνη και την ασφάλεια (37%, -9 μονάδες), σε σχέση με το 2018.

Γενικά στην ΕΕ, τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους συμφωνούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να συσφίξει την εταιρική της σχέση με την Αφρική και να αυξήσει τις χρηματοδοτικές επενδύσεις, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να εξασφαλιστεί βιώσιμη ανάπτυξη και στις δύο ηπείρους. Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι πολίτες επικροτούν τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ για να τονώσει τις ιδιωτικές επενδύσεις στην αναπτυξιακή συνεργασία. Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους θεωρούν ότι ο ιδιωτικός τομέας διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στη διεθνή ανάπτυξη.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Οι Ευρωπαίοι πολίτες στηρίζουν τις εργασίες που αποσκοπούν στην υλοποίηση του κοινού παγκόσμιου προγράμματος ανάπτυξης στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ερωτώμενοι για τις κυριότερες προκλήσεις της ανάπτυξης, οι πολίτες ανέφεραν ορισμένους βασικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: εκπαίδευση, ειρήνη και ασφάλεια, νερό και αποχέτευση, υγεία, επισιτιστική ασφάλεια και γεωργία, οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, και ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Κομισιόν καταγράφει ότι για περισσότερους από 7 στους 10 πολίτες της ΕΕ, η χρηματοδοτική συνδρομή είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, και για ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό, η παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής σε αναπτυσσόμενες χώρες συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων στις χώρες αυτές. Ο ίδιος αριθμός Ευρωπαίων είναι της άποψης ότι η παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ενίσχυσης της παγκόσμιας επιρροής της ΕΕ.

ΚΥΠΕ - Αθανάσιος Αθανασίoυ

 
7383