Ευρωζώνη: Τρεις φορές κάτω το εμπορικό πλεόνασμα σε σχέση με 2020

Η ευρωζώνη κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα 4,8 δισ. ευρώ στο εμπόριο

Οι εξαγωγές της ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο τον Αύγουστο του 2021 ανήλθαν σε 184,3 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020 (155,9 δισ. ευρώ), σύμφωνα με τα μη προσαρμοσμένα στοιχεία της Εurostat. Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 179,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 26,6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020 (141,8 δισ. ευρώ).

Η ευρωζώνη κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα 4,8 δισ. ευρώ στο εμπόριο με τον υπόλοιπο κόσμο τον Αύγουστο του 2021, πολύ πιο χαμηλά όμως σε σχέση με τα 14,0 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2020.

Ο κύκλος εργασιών στο εμπόριο αυξήθηκε στα 155,5 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο, αυξημένος κατά 21,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020.

Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2021, οι εξαγωγές προϊόντων της ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν σε 1.563,0 δισ. ευρώ (αύξηση 15,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2020) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε 1.436,2 δισ. ευρώ (αύξηση 16,8% σε σύγκριση το 2020). Ως αποτέλεσμα, η ευρωζώνη κατέγραψε πλεόνασμα 126,9 δισ. ευρώ, έναντι +126,8 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2020.

Το εμπόριο εντός της ευρωζώνης ευρώ αυξήθηκε σε 1.388,4 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2021, αυξημένο κατά 20,3%σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2020.

Η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές προϊόντων εκτός ΕΕ τον Αύγουστο του 2021 ήταν 164,7 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 18,0% σε σύγκριση με Αύγουστος 2020 (139,6 δισ. ευρώ). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 169,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 31,8% σε σύγκριση με Αύγουστος 2020 (€ 128,8 δισ.) Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ κατέγραψε έλλειμμα 5,0 δισ. ευρώ στο εμπόριο προϊόντων με τον υπόλοιπο κόσμο τον Αύγουστο του 2021, σε σύγκριση με πλεόνασμα 10,8 δισ. ευρώ τον Αύγουστο 2020. Το εμπόριο εντός της ΕΕ αυξήθηκε στα 247,8 δισ. ευρώ τον Αύγουστο 2021, +18,9% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020.

Ετήσια σύγκριση ανά κράτος μέλος
Τον Αύγουστο του 2021, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020, όλα τα κράτη μέλη κατέγραψαν μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές εκτός ΕΕ εκτός από τη Σλοβακία (-14,6%). Οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Κύπρο (+62,1%), στην Ελλάδα (+54,8%) και Λουξεμβούργο (+53,8%).
Όσον αφορά τις εισαγωγές εκτός ΕΕ, όλα τα κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση των εισαγωγών εκτός ΕΕ τον Αύγουστο του 2021 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020. Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Λετονία (+138,7%), στην Εσθονία (+76,3%) και Σλοβενία (+70,8%)

Ευρωζώνη – Τρεις φορές κάτω το εμπορικό πλεόνασμα σε σχέση με το 2020
Η ευρωζώνη κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα 4,8 δισ. ευρώ στο εμπόριο με τον υπόλοιπο κόσμο τον Αύγουστο του 2021, πολύ πιο χαμηλά όμως σε σχέση με τα 14,0 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2020
 

ot.gr

 
6396