Κοινή δέσμευση ΕΕ - Ν. Κορέας για ενίσχυση οικονομικών και διπλωματικών δεσμών κατά τη Σύνοδο Κορυφής

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ - Νότιας Κορέας, η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη σήμερα το πρωί και οι δύο πλευρές υιοθέτησαν κοινή δήλωση με την οποία αναγνωρίζουν το οικονομικό, υγειονομικό και κοινωνικό πλήγμα από την  πανδημία COVID-19 παγκοσμίως και εξέφρασαν την ισχυρή δέσμευσή τους να ξεπεράσουν αυτήν την πρόκληση συνεργαζόμενοι μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της G20 και των Ηνωμένων Εθνών, "ενωμένοι από τις κοινές αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και της μη διάκρισης".

Οι ηγέτες ΕΕ και Κορέας επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για τη στρατηγική εταιρική η οποία στηρίζεται σε συμφωνία πλαίσιο, συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και συμφωνία συμμετοχής-πλαισίου για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ και διερεύνησαν περαιτέρω τομείς συνεργασίας, ενόψει και της Συνόδου στη Σεούλ στο εγγύς μέλλον, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες.
 
Αναλυτικά, οι ηγέτες μοιράστηκαν την αντίστοιχη εμπειρία τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και ανακοίνωσαν ότι θα επιδιώξουν να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα αυτό, με τη συμμετοχή των αντίστοιχων υγειονομικών αρχών και των κέντρων ελέγχου των ασθενειών. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρέτισαν τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων της Δημοκρατίας της Κορέας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων σε σχέση με το COVID-19.

Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης την ανάγκη αμοιβαίας υποστήριξης για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ιατρικά προϊόντα, καθώς και η συνεργασία στην έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων και φαρμάκων, για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων μολυσματικών ασθενειών.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Τόνισαν δε ότι το μελλοντικό εμβόλιο COVID-19 να γίνει ένα παγκόσμιο κοινό αγαθό, επιβεβαίωσαν εκ νέου την υποστήριξή τους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο που διαδραματίζει στον συντονισμό της καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19 και χαιρέτισαν το πρόσφατα εγκριθέν ψήφισμα στην 73η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, το οποίο ζητά από τον Γενικό Διευθυντή της ΠΟΥ να ξεκινήσει, το συντομότερο δυνατό, μια σταδιακή διαδικασία αμερόληπτης, ανεξάρτητης και περιεκτικής αξιολόγησης για να εξετάσει την εμπειρία που αποκτήθηκε και τα διδάγματα που αντλήθηκαν επί της συντονισμένης διεθνούς ανταπόκρισης.

Επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητά τους να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής, να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, οι ηγέτες χαιρέτισαν τη δέσμευση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της, ύψους άνω των 36 δισεκατομμυρίων ευρώ και τη δέσμευση της Δημοκρατίας της Κορέας να ενισχύσει την υποστήριξή της στις χώρες εταίρους για την ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων.

Οι ηγέτες τόνισαν ότι είναι αποφασισμένοι να αποκαταστήσουν την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και να οικοδομήσουν πιο ανθεκτικές, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίες και κοινωνίες. Η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα ενσωματωθούν στις στρατηγικές ανάκαμψης.

Επανέλαβαν δε τον στόχο τους να διατηρήσουν ανοικτές τις αγορές και το εμπορικό σύστημα, να εργαστούν για την επίλυση των διαταραχών στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και να δημιουργήσουν ένα ελεύθερο, δίκαιο, χωρίς διακρίσεις, διαφανές, προβλέψιμο και σταθερό εμπορικό και επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη. Τόνισαν μάλιστα ότι τα επείγοντα μέτρα που στοχεύουν στην προστασία της υγείας πρέπει να είναι αναλογικά, διαφανή και προσωρινά, ώστε να αποφεύγονται περιττές παρεμβολές στη διεθνή κυκλοφορία και εμπόριο.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Οι ηγέτες δήλωσαν ότι είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν το πολυμερές, βασισμένο σε κανόνες εμπορικό σύστημα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στον πυρήνα του και να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνάφειά του μέσω διεξοδικών μεταρρυθμίσεων. Συμφώνησαν για τη σημασία διερεύνησης μιας πιθανής πρωτοβουλίας των μελών του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου ιατρικών προμηθειών, προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμια ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην υγεία. Οι ηγέτες αναγνώρισαν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν περαιτέρω την εφαρμογή της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας. Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνώρισαν την επείγουσα ανάγκη να μειωθούν οι μη δασμολογικοί φραγμοί στο εμπόριο και να διευκολυνθούν οι διοικητικές διαδικασίες, ιδίως για τη βελτίωση της πρόσβασης των γεωργικών προϊόντων διατροφής στις αγορές του άλλου. Οι ηγέτες της ΕΕ ενθάρρυναν τη Δημοκρατία της Κορέας να καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για τη λήψη σχετικών μέτρων σε θέματα εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης των θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Οι ηγέτες επανέλαβαν την ισχυρή δέσμευσή τους για την πλήρη, ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού. Αναγνώρισαν ότι τα μέτρα ανασυγκρότησης COVID-19 μπορούν να προσφέρουν την ευκαιρία να επιταχυνθεί η μετάβαση προς την ουδετερότητα του κλίματος. Υπογράμμισαν τον επείγοντα χαρακτήρα της ενίσχυσης της παγκόσμιας αντίδρασης στην κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη συνεργασία στην απάντηση στην Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, αξιοποιώντας την ανθρώπινη επικέντρωση στην ψηφιοποίηση και προωθώντας την ασφαλή και ηθική εφαρμογή τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Συμφώνησαν να ενισχύσουν τις κοινές προσπάθειες για την προώθηση της συνδεσιμότητας με βάση τις αρχές της αειφορίας, της διαφάνειας, της ένταξης και της διαφάνειας, με σεβασμό σε ίσους όρους. Σε αυτό το. πλαίσιο, χαιρέτισαν την υπογραφή της οριζόντιας αεροπορικής συμφωνίας ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας και εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να ξεκινήσουν το διάλογο για τις μεταφορές.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Εξετάζοντας τη γεωπολιτική κατάσταση υπό το φως της πανδημίας COVID-19, οι δύο πλευρές επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να διατηρήσουν τη διεθνή τάξη που βασίζεται στους κανόνες και προσβλέπουν στην πρακτική συνεργασία σε τομείς όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και άλλων υβριδικών απειλών. Ανησυχώντας ότι η εξάπλωση του ιού μπορεί να κλιμακώσει ορισμένες περιφερειακές συγκρούσεις και να δυσκολέψει την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις, ιδίως τις πιο ευάλωτες ομάδες, υποστήριξαν το αίτημα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για άμεση παγκόσμια κατάπαυση του πυρός και επέμειναν στον σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών.

Τέλος οι ηγέτες επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να συντονιστούν για να βοηθήσουν στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας, βάσει των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Συζήτησαν την κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο. Η ΕΕ επιβεβαίωσε την υποστήριξή της στις προσπάθειες της Δημοκρατίας της Κορέας να συνεργαστεί με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας για την επίτευξη ειρήνης και ευημερίας στη χερσόνησο της Κορέας. Οι ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με την πυρηνική συμφωνία του Ιράν (JCPOA) και τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία.

(ΚΥΠΕ/Αθανάσιος Αθανασίoυ)

 
4826
Thumbnail

Η υπογραφή της επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στο Έκτακτο Πρόγραμμα Αγοράς Ομολόγων για την Πανδημία (PEPP), μπαίνει στο επίκεντρο της διαφωνίας μεταξύ των κεντρικών τραπεζιτών του Ευρωσυστήματος και μπορεί να δοκιμάσει τη δυνατότητά της να επιβάλλει πειθαρχία στο συμβούλιο της τράπεζας.

ad1mobile

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, είναι αντιμέτωπα με πιθανό ρήγμα για το κατά πόσο το πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης για αγορά ομολόγων θα πρέπει να εστιάζει περισσότερο στις πιο αδύναμες χώρες όπως η Ιταλία, σύμφωνα με πληροφορίες από συζητήσεις που γίνονται μεταξύ αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας.

Αν και η συζήτηση παραμένει θεωρητική για την ώρα, μπορεί να πάρει σάρκα και οστά καθώς η οικονομία αρχίζει να βγαίνει από τη λαίλαπα της πανδημίας. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι ότι τέτοιου είδους τριβές υποσκάπτουν ένα πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στο απόγειο της κρίσης, με στόχο να δοθούν διαβεβαιώσεις στους επενδυτές ότι η ΕΚΤ είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την ακεραιότητα του ευρώ.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Οι διαθέσεις που επικρατούν στο εσωτερικό της ΕΚΤ αντανακλώνται στα αντικρουόμενα σχόλια των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της Γερμανίας και της Γαλλίας – των δυο μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης: του Γερμανού Γενς Βάιντμαν και του Γάλλου Φρανσουά Βιλλερουά ντε Γκαλό. Οι υπόλοιποι τάσσονται ή με τον έναν ή με τον άλλο.

Η προοπτική για διαφωνίες ξυπνά μνήμες από τις διαμάχες που υπήρξαν στην οκταετή θητεία του Μάριο Ντράγκι. Το εργαλείο αγοράς ομολόγων που η ΕΚΤ είχε ανακοινώσει στην πρώτη φάση της κρίσης χρέους της ευρωζώνης αλλά και το επακόλουθο QE αντιμετώπισαν σφοδρές επικρίσεις από τη γερμανική πλευρά.

Στον πυρήνα της τρέχουσας διαφωνίας βρίσκεται η ευελιξία του έκτακτου προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Η Λαγκάρντ, στα μέσα Μαρτίου, είχε προαναγγείλει ότι «θα είναι απεριόριστο».

Η ευελιξία του εργαλείου επέτρεψε στην ΕΚΤ να εστιάσει σε Ιταλικά ομόλογα καθώς οι αποδόσεις τους άρχισαν να αυξάνονται και να αποκρούσει την πίεση των αγορών στα ομόλογα της χώρας, η οποία είναι από αυτές που έχουν πληγεί περισσότερο. Έτσι, η ΕΚΤ απέτρεψε την κρίσης χρέους που σχεδόν οδήγησε την Ευρωζώνη στο χείλος της κατάρρευσης το 2012.

Αλλά σήμαινε επίσης παρέκκλιση από έναν κανόνα που διασφαλίζει ότι η ΕΚΤ δε θα παρεκλίνει από μια βασική αρχή της ΕΕ που απαγορεύει στην κεντρική τράπεζα να χρηματοδοτεί κρατικές δαπάνες.

Το λεγόμενο «κεφαλαιακό κλειδί» συνδέει τα προγράμματα ομολόγων με το μέγεθος της κάθε οικονομίας – για παράδειγμα, μπορεί να αγοράσει περισσότερο γερμανικό χρέος από ό,τι ιταλικό, ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες. Η ύπαρξη αυτού του κλειδιού ήταν κομβική για την απόφαση του ανώτατου δικαστήριο της ΕΕ το οποίοι έκρινε ένα ανάλογο πρόγραμμα ως νόμιμο το 2018.

Επιπλέον, ενώ η ΕΚΤ έχει αναφέρει επανειλημμένως ότι το πρόγραμμα είναι προσωρινό, δεσμεύεται παράλληλα να συνεχίσει μέχρι να κρίνει ότι έχει τελειώσει η κρίση του κορωνοϊού, ένας ασαφής όρος που μπορεί να είναι ανοιχτός σε πολλαπλές μεταφράσεις.

Από τη μια ο Γερμανός Γενς Βάιντμαν, πρόεδρος της Bundesbank, θέλει να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου εν μέσω ανησυχίας ότι η υπερβολική χαλάρωση θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ, ενώ ο Γάλλος ομόλογός του, Βιλλερουά ντε Γκαλό, στην Τράπεζα της Γαλλίας υποστηρίζει τη μέγιστη ευελιξία, ώστε να δοθεί στήριξη σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο και να πεισθούν οι αγορές για την αποφασιστικότητα της ΕΚΤ.

Σε ομιλία του τον περασμένο μήνα ο Βάιντμαν υποστήριξε ότι οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να βασίζονται στην ΕΚΤ για να διατηρήσουν το κόστος χρηματοδότησης για πάντα χαμηλό. Όπως είπε, ο όρος «ευέλικτο» δεν πρέπει να μετατραπεί σε «απεριόριστο»

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Πάντως, όπως σημειώνει το Bloomberg, μετά από τις αθρόες αγορές ιταλικών ομολόγων, η εξισορρόπηση του προγράμματος ύψους 1,35 τρισ. ευρώ μέχρι το τέλος των καθαρών αγορών που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Ιουνίου του 2021, θα είναι δύσκολη. Αν επιβληθεί γρήγορη τακτοποίηση, οι ιταλικές αποδόσεις κινδυνεύουν να οδηγηθούν ψηλότερα, επιδεινώνοντας τη βιωσιμότητα του κρατικού χρέους.

ad2mobile

Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ θα συνεδριάσουν ξανά σε δύο εβδομάδες και θα έχουν ακόμα μια ευκαιρία να γεφυρώσουν τις διαφορές τους για το τι θα πρέπει να γίνει, όταν υποχωρήσει η οικονομική κρίση.

Πηγή: Newmoney.gr

article 1