Κομισιόν: Δεν εγκρίνει κονδύλια από Ταμείο Ανάκαμψης για Ουγγαρία

Δεν εγκρίνει κονδύλια από Ταμείο Ανάκαμψης & ταμεία συνοχής αν δεν προχωρήσει με συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως εγκρίνει το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης της Ουγγαρίας (ύψους 5,8 δισεκατομμυρίων), ωστόσο ανακοίνωσε πως δεν θα γίνουν πληρωμές στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αν η Ουγγαρία δεν εφαρμόσει «πλήρως και σωστά» 17 μεταρρυθμίσεις για τις οποίες δεσμεύτηκε απέναντι στην ΕΕ, καθώς και άλλες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, μεταρρυθμίσεις που ορίζονται από τις Βρυξέλλες ως 27 συνολικά «σούπερ ορόσημα».

Όπως υπογράμμισε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, «τα βασικά ορόσημα πρέπει να εκπληρωθούν όλα πλήρως προτού η Ουγγαρία υποβάλει αίτημα πληρωμής».

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Κομισιόν, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, «συνεχίζει να υπάρχει κίνδυνος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεδομένου πως τα διορθωτικά μέτρα τα οποία χρειάζεται ακόμα να εκπληρωθούν έχουν δομικό και οριζόντιο χαρακτήρα».

Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η Κομισιόν προτείνει επίσης τη μη χορήγηση κονδυλίων συνολικού ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων από τα ταμεία πολιτικής συνοχής, με την τελική απόφαση να εναπόκειται στο Συμβούλιο όπου τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν με ειδική πλειοψηφία μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα κληθούν να εγκρίνουν δύο συστάσεις της Κομισιόν: Για την ενεργοποίηση του μηχανισμού αιρεσιμότητας, και για την έγκριση του Σχεδίου Ανάκαμψης  και Ανθεκτικότητας της Ουγγαρίας. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να ψηφίσουν για το αν θα εγκρίνουν τις δύο συστάσεις της Επιτροπής με ειδική πλειοψηφία.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε πως ενέκρινε το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ουγγαρίας με τον όρο της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής των αναγκαίων ορόσημων.

Ωστόσο, προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση, η χώρα είχε διορία μέχρι τις 19 Νοεμβρίου για να εγκρίνει τις 17 μεταρρυθμίσεις που είχε διαπραγματευτεί με την Κομισιόν το καλοκαίρι. Μεταξύ άλλων οι μεταρρυθμίσεις αυτές αφορούν την αποτελεσματικότητα της νεοσυσταθείσας Αρχής Ακεραιότητας και την διαδικασία δικαστικού ελέγχου των εισαγγελικών αποφάσεων.

Η Επιτροπή έκρινε πως συνεχίζουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις για ενεργοποίηση του κανονισμού αιρεσιμότητας όσον αφορά το κράτος δικαίου, και πως η Ουγγαρία χρειάζεται να κάνει περισσότερα για να εξαλείψει τους εναπομείναντες κίνδυνους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

«Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει την αρχική της πρόταση της 18ης Σεπτεμβρίου να αναστείλει το 65% των αναλήψεων υποχρεώσεων για τρία επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, ύψους 7,5 δις ευρώ», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως η Κομισιόν ενέκρινε το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ουγγαρίας (ύψους 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ) καθώς θεωρήθηκε πως ο σχεδιασμός του συνάδει με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και πως οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που προτείνει συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων που καταγράφει η Κομισιόν στις εισηγήσεις της στη χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η Ουγγαρία ήταν η μόνη χώρα της οποίας το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν είχε εγκριθεί από την Κομισιόν. Η πληρωμή όμως και αυτών των κονδυλίων εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ορόσημων.

Το εθνικό σχέδιο της Ουγγαρίας περιλαμβάνει και μια σειρά από μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, που στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας της οικονομίας μέσω της καταπολέμησης της διαφθοράς, της προώθησης των ανταγωνιστικών δημόσιων διαγωνισμών και της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν κωδικοποιηθεί από την Κομισιόν ως τα λεγόμενα «σούπερ ορόσημα» που πρέπει να συμπληρωθούν για να μπορέσει η Ουγγαρία να λάβει τα κονδύλια.

ΚΥΠΕ