Κομισιόν: Oδηγίες για επαναπατρισμό επιβατών κρουαζιερόπλοιων 

Οδηγίες δίνει και για την προστασία των πληρωμάτων πλοίων

Η Κομισιόν έδωσε σήμερα οδηγίες στα Κράτη Μέλη για τον επαναπατρισμό των επιβατών κρουαζιερόπλοιων και την προστασία των πληρωμάτων πλοίων.

Συγκεκριμένα καθώς τα Κράτη Μέλη της ΕΕ διαθέτουν επί του παρόντος διαφορετικούς κανόνες για τις αλλαγές πληρώματος στους λιμένες τους, για λόγους σαφήνειας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της Κομισιόν για τη διευκόλυνση των ρυθμίσεων διέλευσης και τις οδηγίες όσον αφορά την εφαρμογή των πράσινων λωρίδων. Για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι χρειάζονται θεώρηση για να αποβιβαστούν εντός της ΕΕ και οι οποίοι δεν μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση θεώρησης, λόγω της τρέχουσας κατάστασης, τα Κ-Μ θα πρέπει να τη χορηγούν στα σύνορα, ώστε αυτοί να μπορούν να επαναπατρίζονται γρήγορα.

Η Κομισιόν καλεί τα Κ-Μ να ορίσουν λιμένες κατά μήκος των ακτών της ΕΕ για ταχείες αλλαγές πληρώματος, οι οποίοι θα διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για να υποβάλλονται οι ναυτικοί σε ιατρικούς ελέγχους και να παραμένουν σε καραντίνα, αν απαιτείται από την εκάστοτε χώρα, καθώς και μεταφορικές συνδέσεις για να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Επιπλέον, οι φορείς εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να αναλαμβάνουν τη συνολική ευθύνη για την οργάνωση του επαναπατρισμού των επιβατών και των πληρωμάτων από τα κρουαζιερόπλοιά τους, καθώς και από λιμένες τρίτων χωρών.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η Κομισιόν καλεί τα κράτη σημαίας να βοηθήσουν τους φορείς εκμετάλλευσης να εντοπίσουν λιμένες κατάλληλους για αποβίβαση και να οργανώσουν την αποβίβαση και τον επαναπατρισμό των επιβατών και του πληρώματός τους. Εάν είναι γνωστό ότι επιβαίνοντες έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό, τα σκάφη θα πρέπει να κατευθύνονται σε λιμένα που βρίσκεται σε μεγάλη εγγύτητα, όπου τα νοσοκομεία διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα.

Τα πλοία ήδη πρέπει να υποβάλουν ναυτική δήλωση υγείας προτού εισέλθουν σε λιμένα. Επιπλέον, η Κομισιόν συνιστά τα πλοία που προσεγγίζουν λιμένα να κοινοποιούν, τέσσερις ώρες πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης, τον αριθμό των επιβαινόντων και τυχόν επιβεβαιωμένα ή πιθανά κρούσματα της νόσου COVID-19.

Η Κομισιόν ζητά να διατίθενται και να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συστάσεις, και να έχουν οι ναυτικοί πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, αν παραστεί ανάγκη. Αν όλα τα μέλη του πληρώματος είναι υγιή και αν ο προηγούμενος ελλιμενισμός τους έγινε πριν από περισσότερο από δεκαπέντε ημέρες, δεν θα πρέπει να τους επιβάλλεται καραντίνα, όταν αποβιβάζονται για επαναπατρισμό.

>> > Κορωνοϊός: Όλες οι εξελίξεις εδώ <<<

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν συγκάλεσε σήμερα και την πρώτη συνεδρίαση με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της νέας ειδικής ομάδας για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Στη συνεδρίαση συζητήθηκε η επείγουσα ανάγκη για ελεύθερη ροή αγαθών όπως μασκών, ιατρικού εξοπλισμού και τροφίμων σε όλη την ΕΕ.

Η σύσταση της ειδικής ομάδας είχε εξαγγελθεί στο σχέδιο δράσης  για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς της 10ης Μαρτίου, στο πλαίσιο της βιομηχανικής στρατηγικής. Στόχος είναι η ειδική ομάδα να αποτελέσει πλατφόρμα συνεργασίας. Η πρώτη συνεδρίαση που εγκαινίασε τις εργασίες της νέας ειδικής ομάδας συγκλήθηκε επειγόντως για να συζητηθούν ζητήματα που εμποδίζουν την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και ιδίως οι περιορισμοί στις εξαγωγές, εντός της ΕΕ, ζωτικής σημασίας προστατευτικών και ιατροφαρμακευτικών εφοδίων, τους συνοριακούς ελέγχους και την ανάγκη να αυξηθεί η παραγωγή βασικού εξοπλισμού.

Στόχος είναι επίσης η υλοποίηση των σαφών οδηγιών των Ευρωπαίων ηγετών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 26ης Μαρτίου για άρση όλων των εσωτερικών απαγορεύσεων ή περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών.

Η ειδική ομάδα θα συγκαλείται τακτικά για να συζητά ζητήματα σχετικά με την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς.

Τέλος, όπως ανακοινώθηκε η Κομισιόν και τα Κ-Μ θα συντονίσουν ακόμη πιο στενά τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού. Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν στις 7 Απριλίου 2020, οι Υπουργοί Έρευνας της ΕΕ υποστήριξαν το σχέδιο δράσης «ERAvsCorona» που προέκυψε μέσα από συζητήσεις μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των εθνικών υπουργείων.

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει 10 βραχυπρόθεσμες δράσεις προτεραιότητας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.
Τα Κ-Μ της ΕΕ χαιρέτισαν ιδίως την προτεινόμενη παράταση των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ κλινικών δοκιμών θεραπειών, την προβλεπόμενη διεπιστημονική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για καινοτόμα ιατρικά μέτρα και μέτρα ετοιμότητας, την πιθανή συμπληρωματική χρηματοδότηση εν εξελίξει προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και μια νέα πλατφόρμα ανταλλαγής ερευνητικών δεδομένων για τον κορωνοϊό.

(ΚΥΠΕ/Aθανάσιος Αθανασίου)

 
6156