Κομισιόν: Προτείνει Ταμείο €5 δις για όσους θα πληγούν από Brexit

Τι περιλαμβάνει η πρόταση για δημιουργία ενός «Αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit»

Αθανάσιος Αθανασίoυ (Βρυξέλλες)

Πρόταση προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τη δημιουργία ενός «Αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit», σε συνέχεια της υπόδειξης των 27 ηγετών, υπέβαλε σήμερα (26/12) η Κομισιόν.

Το αποθεματικό, συνολικού προϋπολογισμού €5 δισεκατομμυρίων, θα έχει στόχο την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών στα κράτη μέλη και τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από το Brexit. 

Συγκεκριμένα θα στηρίξει τις επιχειρήσεις και την απασχόληση στους πληγέντες τομείς, θα βοηθήσει τις περιφέρειες και τις τοπικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ μπορεί επίσης να βοηθήσει τις δημόσιες διοικήσεις για την ορθή λειτουργία των συνοριακών, τελωνειακών, υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων και να διασφαλίσει βασικές υπηρεσίες στους πολίτες και τις εταιρείες που επηρεάζονται.

Το «Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit» θα είναι γρήγορο και ευέλικτο και θα καλύπτει δαπάνες σε οποιοδήποτε κράτος μέλος για περίοδο 30 μηνών.

Η συντριπτική πλειονότητα των 5 δις ευρώ θα εκταμιευθεί μέσω προχρηματοδότησης το 2021, υπολογιζόμενη με βάση τον αναμενόμενο αντίκτυπο του τέλους της μεταβατικής περιόδου στην οικονομία κάθε κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό βαθμό οικονομικής ενσωμάτωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών και των αρνητικών επιπτώσεων στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ.

Η δεύτερη μικρότερη δόση πρόσθετης στήριξης θα εκταμιευθεί το 2024, σε περίπτωση που οι πραγματικές δαπάνες υπερβούν την αρχική κατανομή, δικαιολογώντας έτσι την ανάγκη για πρόσθετη αλληλεγγύη από την ΕΕ.

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή χρημάτων από το αποθεματικό προσαρμογής Brexit, τα κράτη μέλη πρέπει να αποδείξουν την άμεση σχέση των αξιώσεών τους με το Brexit.

Θα εφαρμοστεί το συνηθισμένο σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου και διαχείρισης για κονδύλια της ΕΕ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το αποθεματικό μπορεί να υποστηρίξει μέτρα όπως:

  • η υποστήριξη σε οικονομικούς τομείς, επιχειρήσεις και τοπικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου,
  • η υποστήριξη στην απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω βραχυχρόνιων προγραμμάτων εργασίας, επανεκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η διασφάλιση της λειτουργίας των συνοριακών, τελωνειακών, υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων και ασφάλειας, των ελέγχων της αλιείας, των συστημάτων πιστοποίησης και αδειοδότησης για προϊόντα και
  • η επικοινωνία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

(ΚΥΠΕ)
 

 
7227
Thumbnail