Κομισιόν: Προϋπολογισμός ύψους €384 εκ. στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με τη μελλοντική ευρωπαϊκή πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή (30/9) μια τέταρτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Erasmus+ για τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια».

Με συνολικό προϋπολογισμό ρεκόρ ύψους 384 εκατ. ευρώ, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Erasmus+ 2023 για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» θα είναι ανοικτή έως τις 31 Ιανουαρίου 2023. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2023, όπως και η αντίστοιχη του 2022, προσφέρει βιώσιμη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της βαθιάς θεσμικής διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτά που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Erasmus+ 2020 για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», ενώ προσφέρει επίσης ευκαιρίες για τη δημιουργία εντελώς νέων συμμαχιών.

Επιπλέον, θα απονεμηθεί Σφραγίδα Αριστείας ως σήμα ποιότητας σε προτάσεις, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί ως υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας πρόσκλησης του Erasmus+, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναζήτηση εναλλακτικής χρηματοδότησης.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για τον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής μας, δήλωσε σχετικά: «Τα “Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια”, με τις ευρωπαϊκές διακρατικές πανεπιστημιουπόλεις τους, είναι αυτά που καθιστούν την ΕΕ πραγματικότητα για τις νέες γενιές. Είμαι βέβαιος ότι οι συμμαχίες που θα επιλεγούν μέσω αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Erasmus+ θα συνεχίσουν να αποτελούν πηγή δημιουργικής και εποικοδομητικής έμπνευσης για τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα συνεχίσουν να χαράσσουν νέους ορίζοντες προς όφελος των φοιτητών, του προσωπικού και των κοινοτήτων τους.»

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, πρόσθεσε τα εξής: «Με τα “Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια”, θέλουμε να καλλιεργήσουμε μια νοοτροπία συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου, ανθεκτικού και συμπεριληπτικού μέλλοντος για τη νέα γενιά μας. Θεωρώ ότι τα “Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια” αποτελούν σημαντικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και ποιοτικών θέσεων εργασίας στις περιφέρειές μας, ενώ με την τρέχουσα πρόσκληση του Erasmus+ μπορούμε να δώσουμε περαιτέρω ισχυρή ώθηση στα ανοικτά και συνδεδεμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, όπου η κινητικότητα και οι εμπειρίες συνεργασίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε προγράμματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

Όπως και το 2022, τα επιμέρους ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν εκ νέου τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε υφιστάμενες συμμαχίες.

Το 2023 τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα μπορούν να γίνουν πλήρεις εταίροι, γεγονός που αποτελεί καινοτομία στη φετινή πρόσκληση. Μετά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Erasmus+ για το 2019, το 2020 και το 2022, οι υφιστάμενες 44 συμμαχίες «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων» συγκεντρώνουν 340 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, τα οποία φέρνουν σε επαφή μια νέα γενιά Ευρωπαίων που έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται και να δουλεύουν σε διαφορετικές γλώσσες και σε διασυνοριακό, διατομεακό και διεπιστημονικό επίπεδο.

Η Επιτροπή πρότεινε την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» στο πλαίσιο ενός συνολικού οράματος για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια φιλοδοξεί έως τα μέσα του 2024 να στηρίξει 60 «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», στα οποία συμμετέχουν περισσότερα από 500 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του Erasmus+ προβλέπεται προϋπολογισμός ρεκόρ ύψους 1,1 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 2021-2027 για τη στήριξη των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. 

Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με τη μελλοντική ευρωπαϊκή πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Παράλληλα, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων και δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ευρωπαϊκής πράξης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, την οποία ανακοίνωσε η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2022.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν παρατηρήσεις και στοιχεία και να απαντήσουν σε στοχευμένες ερωτήσεις σχετικά με τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, εντός και εκτός της ΕΕ, και σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των εν λόγω προβλημάτων.

Οι ερωτήσεις καλύπτουν τα διάφορα στάδια της αξιακής αλυσίδας, από την εξόρυξη έως την επεξεργασία και την ανακύκλωση. Η πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες θα αποσκοπεί κυρίως στον προσδιορισμό των δράσεων πολιτικής που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη στρατηγικών έργων με σκοπό την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα βιώσιμους και ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Η εν λόγω νομοθετική πράξη θα συμπληρωθεί με ανακοίνωση που θα παρουσιάζει άλλες πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της διαφοροποίησης του εφοδιασμού, μέσω συνεργασιών με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών συμφωνιών, συμφωνιών συνεργασίας και βιομηχανικών στρατηγικών συμφωνιών, οι οποίες θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή εταιρικών σχέσεων, τομεακών συμφωνιών ή πολυμερών πρωτοβουλιών.

Οι κρίσιμες πρώτες ύλες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των τεχνολογιών που καθιστούν δυνατή τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Για παράδειγμα, οι σπάνιες γαίες αποτελούν βασικά συστατικά των μόνιμων μαγνητών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ανεμογεννητριών, το λίθιο ή το κοβάλτιο χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μπαταριών, ενώ το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο χρησιμοποιείται στους ημιαγωγούς.

Η επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης θα αυξήσει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ζήτηση των εν λόγω κρίσιμων πρώτων υλών και η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορούν να εξασφαλιστούν οι κρίσιμες πρώτες ύλες που θα χρειαστεί στο μέλλον. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους κατά τις επόμενες 8 εβδομάδες, έως τις 25 Νοεμβρίου 2022. 

ΚΥΠΕ

 
7381