Κομισιόν: Συζητά τα «πράσινα» μέτρα ενίσχυσης ανακαίνισης κτιρίων

Το "κύμα ανακαίνισης" είναι επίσης μία από τις προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν στο πρόσφατο πακέτο ανάκαμψης

Δημόσια διαβούλευση για μέτρα ενίσχυσης της ανακαίνισης κτιρίων σε ολόκληρη την ΕΕ και τη θέσπιση ενός προτύπου Green Bond EU (GBS), ξεκίνησε σήμερα (12/6) η Κομισιόν.

Σύμφωνα με την Κομισιόν τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ και το 36% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ, επομένως ένα αποδοτικότερο ενεργειακό απόθεμα κτιρίων είναι καλό για τον πλανήτη και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Το "κύμα ανακαίνισης" είναι επίσης μία από τις προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν στο πρόσφατο πακέτο ανάκαμψης, λόγω του υψηλού δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας και επενδύσεων. Μέσω αυτής της διαβούλευσης, η Κομισιόν ζητά ανατροφοδότηση σχετικά με τον τρόπο αύξησης του ποσοστού και της ποιότητας των ανακαινίσεων κτιρίων, μέσω κανονιστικών, πολιτικών και χρηματοδοτικών μέσων. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 9 Ιουλίου και τα σχόλια που θα ληφθούν θα συμβάλουν άμεσα στις προτάσεις που θα υποβάλει η Κομισιόν μετά το καλοκαίρι.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σε ό,τι αφορά το Green Bond EU (GBS), η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020. Τα πράσινα ομόλογα έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή καθώς οι επενδυτές αναζητούν τρόπους για να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της μετάβασης σε περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία. Ως εκ τούτου, θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

 

Τα πράσινα ομόλογα θα διαδραματίσουν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στην απελευθέρωση του δυναμικού του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση μιας βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία. Δεδομένου ότι το ευρώ είναι ήδη το κύριο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την έκδοση πράσινων ομολόγων παγκοσμίως, ένα επίσημο πρότυπο Green Bond EU θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ και να συμβάλει στην ενοποίηση της ΕΕ ως παγκόσμιου κόμβου για την πράσινη χρηματοδότηση, αναφέρει η Κομισιόν.

ΚΥΠΕ - Αθανάσιος Αθανασίoυ

 
5315
Thumbnail