Κομισιόν:Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες με γνώμονα επενδύσεις & ανάπτυξη

Επιδίωξη μέσα από τις κατευθύνσεις είναι να διασφαλίσει πως το νέο πλαίσιο θα είναι πιο απλό, διαφανές & αποτελεσματικό

Κατευθυντήριες γραμμές βάσει των οποίων θα πρέπει να κινηθεί η μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την Τετάρτη με επικοινωνία της η Κομισιόν, με στόχο να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες για σημερινό πλαίσιο και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του χρέους καθώς η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μέσω επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Οικονομικών Πάολο Τζεντιλόνι, «θέλουμε επιτέλους να δώσουμε ίσο καθεστώς στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα και να εργαστούμε αποτελεσματικά ώστε να πετύχουμε και τα δύο».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επιδίωξη της Κομισιόν μέσα από τις κατευθύνσεις είναι να διασφαλίσει πως το νέο πλαίσιο θα είναι πιο απλό, πιο διαφανές και αποτελεσματικό, με μεγαλύτερο ρόλο για τις αρχές σε εθνικό επίπεδο και καλύτερους μηχανισμούς εφαρμογής, επιτρέποντας παράλληλα μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις και μειώνοντας τους υψηλούς δείκτες δημόσιου χρέους κατά τρόπο ρεαλιστικό, σταδιακό και βιώσιμο.

>>Διαβάστε επίσης: Το σχέδιο της Κομισιόν για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες<<

Από τη μία, αναφέρεται, το μεταρρυθμισμένο πλαίσιο θα μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής οικονομίας, διασφαλίζοντας από την άλλη τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών σε όλα τα κράτη μέλη.

Όπως αναφέρεται, οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν συνέχεια των όσων ανέφερε στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και καταρτίστηκαν μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη.

>>Διαβάστε επίσης: Κομισιόν: Τι αλλάζει στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb<<

«Οι προτάσεις που προωθούμε σήμερα έχουν ως στόχο να συνθέσουν τρεις επιτακτικές ανάγκες οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται και δεν έρχονται σε αντίθεση η μια με την άλλη» ανέφερε σχετικά ο Επίτροπος Τζεντιλόνι.

«Πρώτον, θέλουμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη και να ενισχύσουμε την βιωσιμότητα του χρέους. Δεύτερον, θέλουμε να ενδυναμώσουμε την εθνική ιδιοκτησία των οικονομικών αποφάσεων - χρηματοπιστωτικών πολιτικών, μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων - και να τις εντάξουμε ταυτόχρονα σε ένα νέο κοινό πλαίσιο. Και τρίτον, θέλουμε να απλοποιήσουμε τους κανονισμούς μας φροντίζοντας να παραμείνουν έξυπνοι κανονισμοί» ανέφερε.

>>Διαβάστε επίσης: Kομισιόν:Παρουσιάζει σχέδιο για την μεταρρύθμιση δημοσιονομικών<<

Σε δικές του δηλώσεις ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόφσκις επεσήμανε πως πολλά έχουν αλλάξει από την εποχή της Συνθήκης του Μάαστριχτ η οποία έθεσε τις βάσεις για ισορροπημένη δημοσιονομική πολιτική και συντονισμένες χρηματοοικονομικές πολιτικές, και πως σήμερα υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των επιπέδων χρέους και ελλειμμάτων τα κράτη μέλη, ενώ νέες προκλήσεις όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση και ζητήματα εφοδιασμού ενέργειας καθιστούν απαραίτητο να γίνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.

«Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανάγκες, παρουσιάζουμε ένα σχέδιο για μια πιο απλή και πιο αποτελεσματική οικονομική διακυβέρνηση» πρόσθεσε, σημειώνοντας πως οι χρηματοοικονομικοί κανόνες «θα εστιάζουν στη μείωση του χρέους εκεί που είναι υψηλό, στη βάση των σχεδίων των ίδιων των κρατών τα  οποία πρέπει να σέβονται ξεκάθαρες προϋποθέσεις σε επίπεδο ΕΕ».

«Μόλις συμφωνηθεί το σχέδιο, η παρακολούθηση θα βασίζεται σε έναν απλό κανόνα δαπανών, ενώ η συμμόρφωση θα διασφαλίζεται από ισχυρότερα μέτρα διασφάλισης της συμμόρφωσης» πρόσθεσε.

Ειδικότερα, οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν την υιοθέτηση ενός διαφανούς πλαισίου παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ βασισμένου στο ρίσκο που θα εξετάζει διαφορετικά κάθε χώρα με βάση τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσον αφορά το δημόσιο χρέος.

Τα επόμενα βήματα μετά την κατάθεση των κατευθυντήριων γραμμών θα είναι η αναζήτηση συναίνεσης μεταξύ κρατών μελών και Κομισιόν με ορίζοντα την κατάθεση των εθνικών προϋπολογισμών για το 2024. Η Κομισιόν θα εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής νομοθετικών προτάσεων με βάση τη σημερινή ανακοίνωση και τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, ενώ θα παρέχει εκ νέου καθοδήγηση για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023.

ΚΥΠΕ