Κρίσιμο το 5G για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρώπης

Η εφαρμογή του 5G σε 4 κλάδους ισοδυναμεί με την κατάργηση 35 εκατ. αυτοκινήτων

Η συνδεσιμότητα 5G είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρώπης. Αυτό αναδεικνύεται από τη σχετική πανευρωπαϊκή μελέτη της McKinsey «Net Zero Europe report».

Η μελέτη διαπιστώνει ότι η χρήση της τεχνολογίας 5G σε τέσσερις κλάδους με υψηλές εκπομπές θα μπορούσε να αποφέρει ετήσια μείωση των εκπομπών τους, η οποία ισοδυναμεί με την απομάκρυνση 1 στα 7 αυτοκίνητων (δηλ. περισσοτέρων από 35 εκατομμύρια αυτοκίνητα) από τους δρόμους της ΕΕ.

Η διαπίστωση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για ταχύτερη ανάπτυξη του 5G σε όλη την Ευρώπη ούτως ώστε να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι εθνικοί και πανευρωπαϊκοί στόχοι του 2030 που αφορούν στην απεξάρτηση από τον άνθρακα.

Ειδικότερα, η μελέτη, που έγινε για λογαριασμό της Ericsson, δείχνει ότι η επιταχυνόμενη ανάπτυξη της συνδεσιμότητας 5G σε όλη την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει άμεσο και καταλυτικό αντίκτυπο στη μείωση των εκπομπών CO2.

Η υλοποίηση και χρήση της τεχνολογίας 5G σε τέσσερις κλάδους με υψηλές εκπομπές – την ενέργεια, τις μεταφορές, την μεταποίηση και τα κτίρια – θα μπορούσε να αποφέρει μια μείωση των εκπομπών τους κατά 55-170MtCO2e ετησίως, την ίδια εξοικονόμηση που θα επιτυγχανόταν με την κατάργηση 35 εκατομμυρίων αυτοκινήτων. Αυτό αντιστοιχεί με ένα στα επτά αυτοκίνητα στους δρόμους της Ευρώπης.

Η μελέτη αναφέρει ότι τουλάχιστον το 40% των λύσεων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ, μέχρι το 2030, θα βασίζεται στη συνδεσιμότητα σταθερών και κινητών επικοινωνιών.

Οι λύσεις αυτές, όπως η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών παραγωγής ενέργειας, θα μπορούσαν να μειώσουν τις εκπομπές της ΕΕ κατά 550 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (550MtCO2e). Αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ των εκπομπών που εκλύθηκαν από ολόκληρο τον κλάδο παροχής ενέργειας της ΕΕ το 2017 και στο 15% των συνολικών ετήσιων εκπομπών της ΕΕ το 2017, έτος που επιλέχθηκε ως σημείο αναφοράς για την ανάλυση.

Προσθέτοντας την εξοικονόμηση από την εφαρμογή του 5G στους τέσσερις τομείς με τις πιο υψηλές εκπομπές, η συνολική μείωση των εκπομπών θα ανερχόταν σχεδόν στο 20% των συνολικών ετήσιων εκπομπών της ΕΕ το 2017, που ισοδυναμεί με τις συνολικές ετήσιες εκπομπές της Ισπανίας και της Ιταλίας μαζί.

Η Ευρώπη παραμένει πίσω
Παρά τις δυνατότητες που διακυβεύονται, οι νέες προβλέψεις για την ανάπτυξη του 5G από την ετήσια έκθεση Ericsson Mobility Report παρουσιάζουν μια ανησυχητική εικόνα για την Ευρώπη, η οποία υστερεί σε σχέση τόσο με τη Βόρεια Αμερική όσο και με τη Βορειοανατολική Ασία.

Στο τέλος του 2020, το 5G κάλυπτε περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το 2027, μόλις τρία χρόνια πριν από την ημερομηνία ορόσημο του 2030, κατά την οποία οι παγκόσμιες εκπομπές θα πρέπει να έχουν μειωθεί στο μισό ούτως ώστε να καταφέρουμε να παραμείνουμε σε καλό δρόμο για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5ºC, τα νέα δεδομένα προβλέπουν ότι η παγκόσμια κάλυψη του 5G θα εξακολουθεί να βρίσκεται μόνο στο 75%.

Στον αντίποδα, η Βόρεια Αμερική και η Βορειοανατολική Ασία εκτιμάται ότι θα έχουν πληθυσμιακή κάλυψη άνω του 95% έως το 2027. Αντίθετα, η Ευρώπη εκτιμάται ότι θα υπολείπεται σημαντικά με ποσοστό κάλυψης μόλις άνω του 80% του πληθυσμού.

Το 5G Smart Factory στο Lewisville
Η Ericsson έχει επενδύσει σημαντικά στην Ε&Α με γνώμονα την ενεργειακή αποδοτικότητα – και στην ανάπτυξη σχετικών προϊόντων και λύσεων – σε όλη τη γκάμα των τεχνολογικών της λύσεων, ούτως ώστε να προσφέρει στους πελάτες της τις πιο βιώσιμες εναλλακτικές για τις στρατηγικές εκσυγχρονισμού των δικτύων τους.

Το Έξυπνο Εργοστάσιο 5G της Ericsson, στο Lewisville των ΗΠΑ, αναδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί όσον αφορά στην μείωση εκπομπών μέσω μιας προσέγγισης συνδεσιμότητας επόμενης γενιάς με γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Το συγκρότημα κατασκευάστηκε από άκρη σε άκρη με κορυφαία προτεραιότητα τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Εκεί, βρίσκονται σε λειτουργία οι υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας λύσεις 5G της ίδιας της Ericsson.

Το εργοστάσιο σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιεί 24% λιγότερη ενέργεια και να κάνει 75% λιγότερη χρήση νερού σε εσωτερικούς χώρους, αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 97% εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του, σε σχέση με συγκρίσιμα παρόμοια κτίρια.

Το έξυπνο αυτό εργοστάσιο 5G έχει βραβευτεί δύο φορές το 2021 από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) για την ηγετική του θέση στην επόμενη γενιά της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (4IR) και τα σχετικά με την λειτουργία του απαράμιλλα επιτεύγματα βιωσιμότητας.

newmoney.gr

Tags