Μείωση 3,0% στην πραγματική κατανάλωση νοικοκυριών ΕΕ το 1ο 3μηνο

Η πτώση είναι η υψηλότερη από την αρχή των χρονοσειρών καταγραφής του συγκεκριμένου δείκτη το 1999

Το πρώτο τρίμηνο του 2020, όταν τα κράτη μέλη άρχισαν να εισάγουν ευρέως μέτρα περιορισμού του COVID-19 τον Μάρτιο του 2020, η πραγματική κατά κεφαλή κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 3,0% στη ζώνη του ευρώ, μετά από μείωση 0,4% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιεύθηκαν σήμερα (28/7) από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Αυτή η πτώση είναι η υψηλότερη από την αρχή των χρονοσειρών καταγραφής του συγκεκριμένου δείκτη το 1999.

Το κατά κεφαλήν πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 κατά 1,1%, μετά από μείωση 1,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Στην ΕΕ, η πραγματική κατά κεφαλή κατανάλωση μειώθηκε κατά 2,9% το πρώτο τρίμηνο του 2020, μετά από μείωση 0,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτή η πτώση είναι η υψηλότερη από το 1999.

Το κατά κεφαλήν πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 1,2% το πρώτο τρίμηνο του 2020, μετά από μείωση 1,0% το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,2% στην ΕΕ. Η μείωση των τρεχόντων φόρων και των καθαρών κοινωνικών εισφορών είχε σημαντική θετική συμβολή στο ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ενώ η συνεισφορά των κοινωνικών παροχών ήταν υψηλότερη από το συνηθισμένο.

Η μείωση που παρατηρήθηκε στους εισπραχθέντες μισθούς, το λειτουργικό ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και το μικτό εισόδημα των νοικοκυριών συνέβαλαν αρνητικά στην αύξηση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος και στις δύο ζώνες.

Το πρώτο τρίμηνο του 2020, το ποσοστό αποταμίευσης αυξήθηκε τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ κατά 4,3 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών αυξήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο Βέλγιο, τη Δανία και τις Κάτω Χώρες και οι χαμηλότερες στην Πολωνία, τη Σουηδία και την Τσεχία. Για όλα εκτός από δύο κράτη μέλη, η αύξηση του ποσοστού αποταμίευσης εξηγείται από την έντονη μείωση των ατομικών καταναλωτικών δαπανών.

Η μείωση των ατομικών καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών ήταν η πιο έντονη στην Ιταλία, την Ισπανία και το Βέλγιο, ακολουθούμενη από τη Γαλλία. Ταυτόχρονα, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα κυμαινόταν, αυξανόμενο στην Πολωνία, τη Δανία, την Τσεχία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία και μειώθηκε στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία και την Αυστρία.

Το πρώτο τρίμηνο του 2020, το ποσοστό επενδύσεων μειώθηκε κατά 0,2 εκατοστιαίες μονάδες για τη ζώνη του ευρώ και 0,3 εκατοστιαίες μονάδες στην ΕΕ.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2020, η μείωση του ποσοστού επενδύσεων των νοικοκυριών ήταν η υψηλότερη στην Ισπανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο. Επτά κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση του ποσοστού επένδυσης νοικοκυριών, με το υψηλότερο να παρατηρείται στη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και τη Δανία.

Δεδομένα για τα νοικοκυριά δεν είναι διαθέσιμα για τα κράτη μέλη των οποίων το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές είναι μικρότερο από 1% του αντίστοιχου συνολικού ΑΕγχΠ της ΕΕ.

(ΚΥΠΕ)
 

 
7478