Ο όγκος λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 2,9% στην ΕΕ

Αύξηση 3% στη ζώνη του ευρώ τον Φεβρουάριο του 2021

Τον Φεβρουάριο του 2021, ο εποχικά προσαρμοσμένος όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 3,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,9% στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Ιανουάριο του 2021, ο όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 5,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 4,6% στην ΕΕ. Τον Φεβρουάριο του 2021 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, μειώθηκε κατά 2,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,2% στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τη Eurostat, στη ζώνη του ευρώ τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 6,8% για τα μη διατροφικά προϊόντα και κατά 3,7% για τα καύσιμα αυτοκινήτων, ενώ μειώθηκε κατά 1,1% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό.

Στην ΕΕ, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 6,2% για προϊόντα εκτός διατροφής και κατά 2,4% για καύσιμα αυτοκινήτων, ενώ μειώθηκε κατά 0,8% για τρόφιμα, ποτά και καπνό. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες αυξήσεις στο συνολικό λιανικό εμπόριο σημειώθηκαν στην Αυστρία (+ 28,2%), τη Σλοβενία ​​(+ 16,4%) και την Ιταλία (+ 8,4%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (-1,5%), τη Γαλλία και την Ουγγαρία (και οι δύο -1,2%). Δεν δημοσιεύθηκαν δεδομένα για την Κύπρο και την Ελλάδα.

Στη ζώνη του ευρώ τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, ο όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 13,0% για καύσιμα αυτοκινήτων και κατά 5,5% για προϊόντα εκτός των τροφίμων (σε αυτήν την κατηγορία οι παραγγελίες μέσω ταχυδρομείου και το διαδίκτυο αυξήθηκαν κατά 37,3%), ενώ αυξήθηκε κατά 1,9% για τρόφιμα, ποτά και καπνό.

Στην ΕΕ, ο όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 11,9% για καύσιμα αυτοκινήτων και κατά 4,0% για προϊόντα εκτός των τροφίμων (οι παραγγελίες μέσω ταχυδρομείου και το διαδίκτυο αυξήθηκαν κατά 37,9%), ενώ αυξήθηκαν κατά 1,8% για τρόφιμα, ποτά και καπνό. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μειώσεις του συνολικού όγκου λιανικού εμπορίου σημειώθηκαν στην Πορτογαλία (-15,4%), τη Σλοβακία (-14,7%) και τη Μάλτα (-8,9%). Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο Βέλγιο (+ 11,0%), την Αυστρία (+ 5,2%) και την Κροατία (+ 5,1%). Δεν δημοσιεύθηκαν δεδομένα για την Κύπρο και την Ελλάδα.
 

KYΠΕ

 
5812