Πακέτο 530 εκ. ευρώ πρόσθετης χρηματοδότησης ενέκρινε η Κομισιόν

Τι θα καλύψει αυτή η χρηματοδότηση

Πακέτο ύψους 530 εκατομμυρίων ευρώ πρόσθετης χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) για 17 κράτη μέλη και 3 υπό ένταξη χώρες για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας στην καταπολέμηση του κορωνοϊού, ενέκρινε η Κομισιόν.

Οι εν λόγω χώρες είναι οι εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Αλβανία, Μαυροβούνιο και Σερβία.

Αυτή η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει μέρος των δημόσιων δαπανών τους για ιατρικό και ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, υποστήριξη έκτακτης ανάγκης προς τον πληθυσμό και μέτρα πρόληψης, παρακολούθησης και ελέγχου της εξάπλωσης της νόσου.

Το πακέτο ενίσχυσης που προτείνεται σήμερα περιλαμβάνει επίσης 132,7 εκατομμύρια ευρώ προκαταβολών που έχουν ήδη λάβει η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κροατία, η Ουγγαρία και η Πορτογαλία.

Η κινητοποίηση των τελικών πληρωμών του ΤΑΕΕ στα 17 κράτη μέλη βασίζεται σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, διασφαλίζοντας τη συνέπεια στην προσέγγιση και την ίση μεταχείριση.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά που προτείνει η Κομισιόν πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στη συνέχεια, η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί στις υποψήφιες χώρες.

ΚΥΠΕ

 
6965