Συστάσεις ECOFIN για συνέχιση του τραπεζικού δανεισμού

Συστάσεις ECOFIN για τη συνέχιση του τραπεζικού δανεισμού και διατήρηση εύρυθμου ασφαλιστικού τομέα

Συστάσεις περί ευελιξίας και προτεινόμενων μέτρων  σχετικά με τη συνέχιση του τραπεζικού δανεισμού και τη διατήρηση ενός εύρυθμου ασφαλιστικού τομέα εν μέσω της πανδημίας COVID-19, υιοθέτησαν με κοινή τους δήλωση οι 27 Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ (ΕCOFIN), που συνήλθαν σήμερα με τηλεδιάσκεψη.

Σύμφωνα με το ECOFIN, είναι σημαντικό οι τράπεζες να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν νοικοκυριά και εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες εν μέσω της πανδημίας COVID-19. Για το σκοπό αυτό, σημειώνουν ότι η πλήρης αξιοποίηση της ευελιξίας που προβλέπεται στο πλαίσιο προληπτικής και λογιστικής εποπτείας, είναι απαραίτητη σε μια στιγμή που η επαρκής χρηματοδότηση για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών πιέσεων είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

"Χαιρετίζουμε τις πρόσφατες δηλώσεις της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Αρχής Αγορών Κινητών Αξιών σχετικά με την εφαρμογή κανονιστικών και λογιστικών απαιτήσεων για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις τρέχουσες εξαιρετικές περιστάσεις", αναφέρουν οι Υπουργοί Οικονομικών.

Οι 27 τονίζουν τη σημασία όπως όλες οι αρχές συνεχίζουν να υιοθετούν "μια φιλόδοξη και συντονισμένη προσέγγιση όταν καθορίζουν περαιτέρω πώς να αξιοποιήσουν καλύτερα τη διαθέσιμη ευελιξία για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες πρωτοβουλίες που ανακοινώνονται από τα Κράτη Μέλη και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ότι υπάρχει ισότιμος ανταγωνισμός μεταξύ των Κ-Μ".

"Υπό το πρίσμα των συστάσεων των εποπτικών αρχών, καλούμε όλες τις τράπεζες, που δεν το έχουν ήδη αποφασίσει, να μην διανέμουν μέρισμα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και να χρησιμοποιήσουν το απελευθερωμένο κεφάλαιο και τα διαθέσιμα κέρδη για να επεκτείνουν τις πιστωτικές ή άλλες επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες που προκύπτουν από τις συνεχιζόμενη κρίση, στους πελάτες τους, με τρόπο που βοηθά στη διασφάλιση της διατήρησης της οικονομικής δραστηριότητας", δηλώνουν οι 27." Καλούμε τον τραπεζικό τομέα να υποστηρίξει τα νοικοκυριά και τις εταιρείες που πλήττονται από το ξέσπασμα του COVID-19, με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρήσεων", τονίζουν.

Επιπλέον, οι 27 χαιρετίζουν την σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον προσδιορισμό ορισμένων εργαλείων που επιτρέπουν την ευελιξία εντός του ισχύοντος πλαισίου Solvency II για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. "Προτρέπουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες να ακολουθήσουν τις συστάσεις της EIOPA για να λάβουν έγκαιρα και ολοκληρωμένα μέτρα για τη διατήρηση της κεφαλαιακής τους θέσης, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής αναστολής όλων των διακριτικών διανομών και να συνεχίσουν να ενεργούν προς το συμφέρον των καταναλωτών", αναφέρουν οι Υπουργοί.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Τέλος, oι 27 Υπουργοί Οικονομικών χαιρετίζουν την "εποπτική ευελιξία που εξέφρασαν οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές σχετικά με τις προθεσμίες των εποπτικών εκθέσεων και τη δημοσιοποίηση τους".

Καταλήγουν δε ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και να συντονίζουν ευρωπαϊκά και εθνικά μέτρα: "όπου είναι απαραίτητο, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε περαιτέρω ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών μέτρων, εάν χρειάζεται, για τον μετριασμό του αντίκτυπου του COVID-19".

(ΚΥΠΕ)

Tags
 
6942