Ταμείο Ανάκαμψης: Προχρηματοδότηση €25 δισ. στην Ιταλία

Προχρηματοδότηση ύψους 24,9 δισ. ευρώ για την Ιταλία, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU), ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα 24,9 δισεκατομμύρια ευρώ προχρηματοδότησης, αντιστοιχούν στο 13% των επιχορηγήσεων και δανείων που έχει να λαμβάνει η Ιταλία, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Η χώρα πρόκειται να λάβει συνολικά 191,5 δισεκατομμύρια ευρώ καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του σχεδίου της (68,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και 122,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια). Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις βάσει της εφαρμογής των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας.

Μερικές από τις επενδύσεις που χρηματοδοτεί το RRF στην Ιταλία είναι η εξασφάλιση της πράσινης μετάβασης με 32,1 δισεκατομμύρια ευρώ, η υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης με 13,4 δισεκατομμύρια ευρώ και η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας με 26 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ιταλικό σχέδιο εντάσσεται στην πρωτοφανή ανταπόκριση της ΕΕ για να βγει ισχυρότερη από την κρίση COVID-19, προωθώντας τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη συνοχή στις κοινωνίες των χωρών-μελών.

Πηγή: ΑΜΠΕ

 
6817