ΚΕΠΑ: Ξεκινά επιχορηγημένο πρόγραμμα διευθυντικής ανάπτυξης

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές και επικεφαλής τμημάτων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει μέσω γραπτής ανακοίνωσης, τη διεξαγωγή προγράμματος διευθυντικής ανάπτυξης με τίτλο «Ο Οργανωτικός Σχεδιασμός βασικό εργαλείο στη Διοίκηση της Επιχείρησης (GM 112)» διάρκειας 20 ωρών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14/09/2022 και 21/09/2022 από τις 8:00 π.μ. μέχρι 15:45 μ.μ. και την Τετάρτη 28/09/2022 από τις 8:00 π.μ. μέχρι 14:45 μ.μ. στα Εργαστήρια Λεμεσού (ΚΕΠΑ), Συνοικ. Λινόπετρας, 4102 Λεμεσός.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διευθυντικής ανάπτυξης αποσκοπεί στην εκπαίδευση ατόμων στις βασικές αρχές του οργανωτικού σχεδιασμού για να μπορέσουν να κατανοήσουν τους σημαντικούς παράγοντες με τους οποίους προσδιορίζεται ο σχεδιασμός θέσεων εργασίας και να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε οργανωτικής δομής. Η κατάρτιση και γνώση σε νευραλγικά θέματα όπως αυτού του Οργανωτικού Σχεδιασμού θα λειτουργήσει ώστε να βελτιωθεί καταλυτικά η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των επιχειρήσεών τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα είναι σε θέση να δικαιολογούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε οργανωτικής δομής, να υποστηρίζουν την κατάλληλη οργανωτική δομή ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της και να χειρίζονται τα βασικά ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις εξουσίας μεταξύ των διάφορων θέσεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, καθώς και τις έννοιες της ευθύνης, της δύναμης και της εξουσίας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές και επικεφαλής τμημάτων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτουμένους τους, καθώς και οι άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το Δικαίωμα Συμμετοχής είναι €180,00 το άτομο. Η επιχορήγηση της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις/οργανισμούς που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, είναι €144,00 το άτομο. Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό στο Κέντρο Παραγωγικότητας είναι €36,00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική πλατφόρμα του ΚΕΠΑ ή να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Χρίστο Τσίτσιο Καπετάνιο στο τηλέφωνο 22806142 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] .

 
3570