Μικρή παράλειψη μπορεί να βάλει σε μπελάδες ιδιοκτήτες ακινήτων

Πολλά δικαστήρια θεωρούν πως δεν επαρκεί το ηλεκτρονικό μισθωτήριο για την έκδοση διαταγής πληρωμής των μισθωμάτων

Το «ηλεκτρονικό μισθωτήριο» ενός ακινήτου δεν επαρκεί από μόνο του για να διεκδικήσουν ιδιοκτήτες ακινήτων απλήρωτα ενοίκια στα δικαστήρια! Σύμφωνα με νομικούς κάθε μίσθωση ακινήτου πρέπει να έχει ως βάση την υπογραφή εγγράφου ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης και βάσει αυτού να υποβάλλεται στην εφορία το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά «η καταχώρηση των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στην οποία υποχρεούται να προβεί ο ιδιοκτήτης στην εφαρμογή Μισθώσεων της ΑΑΔΕ από 1.1.2014, που μερικοί αποκαλούν «ηλεκτρονικό μισθωτήριο» δεν αποτελεί μισθωτήριο και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την ισχύ του έγγραφου μισθωτηρίου που υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη».

Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων που καταφεύγουν στα δικαστήρια για να εκδώσουν διαταγή απόδοσης του μισθωμενου ακινήτου και διαταγή πληρωμής των μισθωμάτων διαπιστώνουν ότι το ηλεκτρονικό μισθωτήριο δεν επαρκεί για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Ορισμένα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία της χώρας ζητούν έγγραφο μισθωτήριο προκειμένου να σκίσουν να ασκηθεί κανονική αγωγή απόδοσης μισθίου. Πρακτικά δηλαδή οι ηλεκτρονικές μισθώσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο περιουσιολογιο «MyProperty» μπορεί να μην επαρκούν όταν έρθει η ώρα για το κυνηγητό των ενοικίων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην παραλείψετε την υπογραφή του συμβολαίου πριν την έναρξη της μίσθωσης.

Σύμφωνα με τον Δικηγόρο κ. Γιώργο Κ. Αράπογλου Σύμβουλο Ενημέρωσης Μελών της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου Κρήτης: «κάθε μίσθωση ακινήτου πρέπει να έχει ως βάση και πρώτη ενέργειά της τη σύνταξη και υπογραφή εγγράφου ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο με ιδιόχειρες υπογραφές των συμβαλλομένων μερών ιδιοκτήτη-εκμισθωτή και ενοικιαστή, όσο και, τώρα πλέον με ηλεκτρονική υπογραφή μέσω της εφαρμογής https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr.» Συμφωνα με τον ιδιο «δίχως την υπογραφή έγγραφου μισθωτηρίου ή με μόνη την ύπαρξη της δήλωσης στοιχείων μίσθωσης στην ΑΑΔΕ, είναι σαν να μπαίνει μια στρογγυλή μπλέ σφραγίδα «στον αέρα» καθώς δεν έχει υπογραφτεί έγγραφο μισθωτήριο. Ετσι η μίσθωση αυτή διέπεται από τις ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα και της ειδικότερης νομοθεσίας για τις επαγγελματικές μισθώσεις και τις μισθώσεις κατοικιών, αποκλειστικός σκοπός των οποίων ήταν η προστασία των μισθωτών».

Η βασικότερη συνέπεια της έλλειψης έγγραφου μισθωτηρίου είναι ότι ο ιδιοκτήτης στερείται του δικαιώματος να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο, την έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθωμένου ακινήτου και διαταγής πληρωμής των μισθωμάτων, που σημαίνει ότι σε λιγότερο από δύο μήνες θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την αποβολή του ενοικιαστή του, αν αυτός δεν κάνει ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτέλεσης και εφόσον δεν του χορηγηθεί προσωρινή διαταγή μη εκτέλεσης. Ελάχιστα είναι τα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία της χώρας μας, τα οποία δέχονται την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου υπό τον όρο ότι ο ενοικιαστής - μισθωτής έχει αποδεχτεί τη δήλωση στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβάλλει ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής. Ετσι ο ιδιοκτήτης που δεν έχει στα χέρια του έγγραφο μισθωτήριο θα πρέπει να ασκήσει κανονική αγωγή απόδοσης μισθίου, με ορισμό δικασίμου και δυνατότητα επανειλημμένων αναβολών, που σημαίνει ότι για να επιτύχει την έκδοση δικαστικής απόφασης μπορεί να απαιτηθεί διάστημα τουλάχιστον εννέα μηνών περίπου (χρόνος προσδιορισμού δικασίμου, αναβολή της υπόθεσης, χρόνος έκδοσης απόφασης), χωρίς συνήθως να εισπράττει μισθώματα από τον κακοπληρωτή ενοικιαστή. Στην απώλεια των μισθωμάτων αυτών θα πρέπει να προστεθούν και τα μισθώματα από το χρόνο διακοπής καταβολής τους μέχρι το χρόνο κατάθεσης της αγωγής. Όσοι ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν τα παραπάνω κινδυνεύουν από τους ενοικιαστές «νομάδες», που εκμεταλλεύονται την άγνοια των ιδιοκτητών, πληρώνουν το πρώτο μίσθωμα και την εγγύηση, φροντίζουν με ανεκπλήρωτες υποσχέσεις για καταβολή των μισθωμάτων να καθυστερήσουν τον ιδιοκτήτη να επισκεφθεί το δικηγόρο του και εξαντλούν όλα τα περιθώρια παραμονής τους στο ακίνητο και τις παραμονές της έξωσης μετακινούνται σε άλλο ακίνητο ακολουθώντας την ίδια τακτική.

Πρώτο Θέμα 

 
3361