Ομόλογα: Μπαράζ εκδόσεων από τις ελληνικές τράπεζες

Οι επιδόσεις του 2021 και οι στόχοι για το 2022

Στις εκδόσεις ομολόγων συνεχίζουν να «ποντάρουν» οι ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να… πιάσουν τους στόχους που έχει θέσει ο ευρωπαίος επόπτης για τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL), με τον σχεδιασμό να προβλέπει συντονισμένη έξοδο στις αγορές τα επόμενα έτη με εκδόσεις περίπου 5 δισ. ευρώ.

Η πλέον πρόσφατη προσπάθεια ανήκει στην Alpha Bank, η οποία για τον παραπάνω σκοπό προχώρησε στην έκδοση senior preferred τίτλου, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, διετούς διάρκειας, με non call για το πρώτο έτος και επιτόκιο έκδοσης 3%.  Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η επίμαχη έκδοση αποτελεί μέρος της τακτικής της τράπεζας να εκμεταλλεύεται τις κατάλληλες συνθήκες στις διεθνείς αγορές, όπως έπραξε και τον περασμένο Σεπτέμβριο με την έκδοση senior preferred ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ (σ.σ. είχε ακολουθήσει ακόμη μία τον Μάρτιο του 2021 και συγκεκριμένα, ένα Tier II, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 5,5%). Μετά από αυτήν εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές συγκεκριμένου προφίλ (μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και ξένα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος) για να τοποθετηθούν σε έκδοση από την Alpha Bank με πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της τράπεζας εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία και προχώρησε στο private placement σε επιλεγμένους επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση, αλλά και τις αναμενόμενες συνθήκες της αγοράς για το προσεχές έτος, καθώς για τις αρχές του 2022 προβλέπεται μεγάλη προσφορά από διεθνή κρατικά και εταιρικά ομόλογα. Η τωρινή έκδοση δίνει τη δυνατότητα στην Alpha Bank να τοποθετηθεί εγκαίρως και να επιλέξει με προσοχή τους χρόνους των προγραμματισμένων εκδόσεών της για το 2022.

Ερωτηθείσα για την πιθανότητα έκδοσης ομολόγου AT1 η διοίκηση της Alpha Bank τόνισε, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, με αφορμή τα αποτελέσματα 9μήνου 2021, ότι υπάρχει περιθώριο άντλησης τέτοιου τύπου κεφαλαίων, ύψους 800 εκατ ευρώ. «Ο προγραμματισμός μας προβλέπει ότι η έκδοση ομολόγου αυτής της κατηγορίας θα γίνει το 2023, εάν, ωστόσο, υπάρξει παράθυρο ευνοϊκών συνθηκών στις αγορές θα το πράξουμε νωρίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αξίζει να αναφερθεί πως ο ενδιάμεσος στόχος MREL που της έχει τεθεί έως τις αρχές του 2022 διαμορφώνεται σε 17,27%, συμπεριλαμβανομένης και της απαίτησης CRB (Combined Buffer Requirements).

«Η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει σε εκδόσεις ομολόγων Tier I/Tier II εντός του 2022», σημείωσε από την πλευρά της, η ηγετική ομάδα της Εθνικής Τράπεζας, με τις πληροφορίες να τοποθετούν τον στόχο πέριξ του ενός δισ. ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί πως η τράπεζα έχει αντλήσει έως σήμερα περί τα 900 εκατ. ευρώ με δύο εκδόσεις: Μία τον Ιούλιο του 2019 (Tier II, ύψους 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 8,25%) και μία τον Οκτώβριο του 2020 (senior preferred, πράσινου ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,75%).

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε τον Ιούνιο του 2021 την έκδοση ενός AT1, ύψους 600 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 8,75%, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους βγήκε εκ νέου στις αγορές με έναν senior preferred «πράσινο» τίτλο, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 3,875%. Στον σχεδιασμό της φέρεται να είναι οι εκδόσεις να «αγγίξουν», επίσης, το ένα δισ. ευρώ.

Τέλος, η Eurobank προχώρησε το 2021 σε δύο εκδόσεις, ύψους ενός δισ. ευρώ και, συγκεκριμένα, τον Απρίλιο με έναν senior preferred τίτλο, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,125% και τον Σεπτέμβριο με ένα αντίστοιχου τύπου ομόλογο, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,375%. Όπως, μάλιστα, ανακοίνωσε η διοίκησή της το 2022 η τράπεζα θα προβεί σε εκδόσεις έως 600 εκατ. ευρώ σε AT1 τίτλους και έως 200 εκατ. ευρώ σε Tier II.

Όπως έγραψε το newmoney, το συνολικό ύψος των στοιχείων MREL για τις τέσσερεις συστημικές τράπεζες ανέρχεται σε 26,312 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι 01.01.2026 αμφότερες θα πρέπει αυξήσουν τα επίμαχα κεφάλαια κατά 16,118 δισ. ευρώ. «Λαμβανομένου υπόψη του συνολικού ποσού των στοιχείων MREL που θα πρέπει να εκδώσουν μέχρι την 01.01.2026 τα ελληνικά συστημικά πιστωτικά ιδρύματα και στο βαθμό που το κόστος έκδοσης για αυτά εξακολουθήσει να ανέρχεται σε υψηλά σε σχέση με τον μέσο όρο επίπεδα, η έκδοση τίτλων από τα ελληνικά συστημικά πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσε να έχει επίπτωση στην ήδη πιεσμένη κερδοφορία τους», επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

 
3570