Το 1/3 του προϋπολογισμού πάει στους μισθούς του Δημοσίου

Περισσότερα από 3 δισ. ευρώ θα δοθούν το 2022 σε μισθούς και συντάξεις των Δημοσίων Υπαλλήλων

Ο προϋπολογισμός του 2022 προβλέπει δαπάνες ύψους €7.948.417.948, ενώ από αυτές το 29% ή 3,043 εκατ. ευρώ πάνε σε μισθούς, συντάξεις και φιλοδωρήματα του προσωπικού. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό αυτές οι δαπάνες αναμένεται να είναι αυξημένες κατά το 3,2%, κυρίως στην καταβολή της ΑΤΑ, των προσαυξήσεων και αύξησης της απασχόληση. 

Γενικά, οι κύριες κατηγορίες δαπανών αφορούν: €3 δις (29%) για δαπάνες προσωπικού, €3 δις (29%) για μεταβιβάσεις, €2,5 δις (24%) για αποπληρωμές δανείων, €972 εκατ. (9%) για λειτουργικές δαπάνες και €883 εκατ. (8%) για άλλες δαπάνες. 

52.408 άτομα εργάζονταν στην Κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο

Παράλληλα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2021 αυξήθηκε κατά 366 άτομα (0,7%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 και έφτασε τα 52.408 άτομα. Ταυτόχρονα, στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 653 άτομα (-2,4%), από 27.045 σε 26.392 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.111 άτομα (6,7%) φθάνοντας τις 17.593 σε σχέση με 16.482 άτομα τον Σεπτέμβριο του 2020.

Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2020 παρατηρείται αύξηση και στις τρείς κατηγορίες, με την μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,3%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις τρείς κατηγορίες, με την μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-3,0%). Αντιθέτως, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση και στις τρείς κατηγορίες με το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει την μεγαλύτερη (10,9%).

 
21620