20 βιομηχανικά τεμάχια θα δοθούν εκ νέου σε επιχειρήσεις

Πότε προκηρύσσονται τα τεμάχια για εκμίσθωση και ο στόχος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται να προκηρυχθούν 20 περίπου βιομηχανικά τεμάχια από το το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για εκμίσθωση σε ενδιαφερόμενους για μεταποιητικές και άλλες επιτρεπόμενες δραστηριότητες.

Τα τεμάχια αυτά είχαν ήδη δοθεί με προηγούμενη προκήρυξη του Υπουργείου, αλλά λόγω αδράνειας από τους ενδιαφερόμενους, το Υπουργείο τα ανακαλεί, όπως είχε αναφέρει πρόσφατα η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου, για να τα διαθέσει εκ νέου.

Με αφορμή την εν λόγω δήλωση η Brief προχώρησε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, όπου η Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, κα. Θέμις Παπασολομώντος, ανέφερε ότι εντός του μήνα 20 περίπου βιομηχανικές περιοχές θα προκηρυχθούν εκ νέου ώστε να ακολουθήσει η εκμίσθωση τους σε ενδιαφερόμενους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα υπάρχουν 13 Βιομηχανικές Περιοχές σε ολόκληρη την Κύπρο και είναι εγκατεστημένες 1000 περίπου επιχειρήσεις. Οι εν λόγω επιχειρήσεις, όπως σημειώνεται στην Brief, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μεταποιητικών και άλλων επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων. 

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις Βιομηχανικές περιοχές

Οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες/χρήσεις εντός των Βιομηχανικών Περιοχών καθώς και η διάθεση των βιομηχανικών τεμαχίων διέπονται από τους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμούς του 1990 έως 2017 (Κ.Δ.Π.  164/90), σημείωσε στην Brief.

Βασικός στόχος της λειτουργίας των Βιομηχανικών Περιοχών από την ίδρυση του θεσμού το 1966 είναι η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για ενθάρρυνση και ενίσχυση της βιομηχανικής ανάπτυξη, σύμφωνα με το Υπουργείο.

Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη της βιομηχανίας συμβάλλει ουσιαστικά στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στην αξιοποίηση ντόπιων πρώτων υλών, στην αύξηση των εξαγωγών και κατ’ επέκταση στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, στην αύξηση της παραγωγικότητας και γενικότερα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Δημιουργία νέων Βιομηχανικών Περιοχών / Ζωνών

Αυτό που επισημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας, είναι ότι λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη ζήτηση που παρατηρείται για εγκατάσταση επιχειρήσεων εντός των Βιομηχανικών Περιοχών, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει τροχοδρομήσει την εκπόνηση μελέτης για διερεύνηση της αναγκαιότητας για δημιουργία νέων Βιομηχανικών Περιοχών / Ζωνών, περιλαμβανομένων Ζωνών βαριάς οχληρίας.  

Όπως ανέφερε η Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας η προκήρυξη, του σχετικού διαγωνισμού προγραμματίζεται εντός του προσεχούς Φθινοπώρου.

Ξένια Προδρόμου
 
24571