22 διαθέσιμα βιομηχανικά οικόπεδα- Πώς κάνεις αίτηση & μέχρι πότε

Πού βρίσκονται και πως μπορείς να υποβάλεις αίτηση - Όλες οι πληροφορίες

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, μετά από σχετικό αίτημα αριθμού ενδιαφερομένων εταιρειών για παραχώρηση επιπρόσθετου χρόνου ως προς την εξασφάλιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών/πιστοποιητικών, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για διάθεση των βιομηχανικών οικοπέδων στις Βιομηχανικές Περιοχές Φρενάρους, Κοκκινοτριμιθιάς, Β’ Πάφου (Αγία Βαρβάρα), Εργατών και στη Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου παρατείνεται μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2022.

>>> Διαβάστε επίσης: Διαθέσιμα 22 βιομηχανικά οικόπεδα – Πού βρίσκονται <<<

Υπενθυμίζουμε ότι διαθέσιμα για εκμίσθωση βρίσκονται οικόπεδα στις Βιομηχανικές Περιοχές Φρενάρους, Κοκκινοτριμιθιάς, Β’ Πάφου (Αγία Βαρβάρα), Εργατών και Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου. 

Πιο συγκεκριμένα:

(α) Βιομηχανική Περιοχή Φρενάρους 

  • 3 οικόπεδα με αρ. 46, 47 και 63, εμβαδού 1.228 τ.μ., 2.863 τ.μ. και 2.915 τ.μ. αντίστοιχα (επισυνάπτεται σχετικό χωροταξικό σχέδιο).

(β) Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς

  • 3 οικόπεδα με αρ. 14, 27 και 38, εμβαδού 3.840 τ.μ., 3.160 τ.μ., και 3.986 τ.μ. αντίστοιχα (επισυνάπτεται σχετικό χωροταξικό σχέδιο).

(γ) Βιομηχανική Περιοχή Β’ Πάφου (Αγία Βαρβάρα)

  • 12 οικόπεδα με αρ. 18, 20, 21β, 38, 40, 53, 64, 65, 68, 69, 70 και 78, εμβαδού 2.498 τ.μ., 2.212 τ.μ., 1.650 τ.μ., 2.210 τ.μ., 2.507 τ.μ., 5.125 τ.μ., 2.321 τ.μ., 2.861 τ.μ., 2.713 τ.μ., 3.015 τ.μ., 2.314 τ.μ. και 2.437 τ.μ. αντίστοιχα (επισυνάπτεται σχετικό χωροταξικό σχέδιο).

(δ) Βιομηχανική Περιοχή Εργατών

  • 1 οικόπεδο με αρ. 75 εμβαδού 5.171 τ.μ. (επισυνάπτεται σχετικό χωροταξικό σχέδιο).

(ε) Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου

  • 3 οικόπεδα με αρ. 43, 44 και 45, εμβαδού 3.694 τ.μ., 3.550 τ.μ. και 3.342 τ.μ. αντίστοιχα (επισυνάπτεται σχετικό χωροταξικό σχέδιο).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο για εκμίσθωση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που καταγράφονται στον σχετικό οδηγό. 

Όλες οι πληροφορίες και τα έντυπα ΕΔΩ.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι περί Ακίνητου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμοί του 1990 (Κ.Π.Π. 164/90) και οι μετέπειτα Τροποποιητικοί Κανονισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα πιο κάτω τηλέφωνα: 

  • 22867125 (Β.Π. Φρενάρους και Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου) 
  • 22867129 (Β.Π Κοκκινοτριμιθιάς)
  • 22867262 (Β.Π Β’ Πάφου (Αγ. Βαρβάρα))
  • 22867228 (B.Π Εργατών)
 
24612