3 κενές θέσεις για ταχυδρόμους - Λεπτομέρειες

Αναλυτικά οι τρεις κενές θέσεις, οι αμοιβές και μέχρι πότε μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση

Τρεις συνολικά κενές θέσεις ανακοίνωσε η Ταχυδρομική Υπηρεσία. 

Σχετικά με τις αρμοδιότητες των θέσεων αυτών, αναφέρεται πως στα καθήκοντα για την κάθε θέση είναι η κατ’ οίκον διανομή της αλληλογραφίας σε Άλασσα, Τόχνη και Καλιανά. Η αμοιβή είναι μηνιαία και έχει τη μορφή ης ανάθεσης καθηκόντων.

Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την σχετική αίτηση αφού απευθυνθούν στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό της επαρχίας στην οποία υπάγεται το κάθε ταχυδρομικό τμήμα.

  • Αναλυτικά οι τρεις κενές θέσεις, οι αμοιβές και μέχρι πότε μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση:

Ταχυδρομείο Άλασσας:
Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Άλασσας και της γύρω περιοχής, που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Άλασσας καθώς και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή  €292,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 15η  Ιουνίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λεμεσού τηλ. 25802254 – 25802256.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Ταχυδρομικό Πρακτορείο Τόχνης:

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Τόχνης και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Τόχνης καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή  €230,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 12η Ιουνίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λάρνακας τηλ. 24802600 – 24802450.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Ταχυδρομικό Πρακτορείο Καλιάνα

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Καλιάνα και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Καλιάνα  καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή  €180,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 12η  Ιουνίου  2020.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λευκωσίας τηλ. 22805800-22805899

 
11118
Thumbnail