395 ενστάσεις για Ακάμα – Επίσημα στο Natura 2000 (χάρτες)

Μία ένσταση υποβλήθηκε για το Δάσος Πάφου – Και αυτό στον τελικό κατάλογο για Natura 2000

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για υποβολή ενστάσεων όσον αφορά τις περιοχές Χερσόνησος Ακάμα CY4000010 και Δάσος Πάφου CY2000016 όσον αφορά την ένταξη τους στον τελικό κατάλογο των περιοχών περιβαλλοντικής σημασίας της Κύπρου που προτάθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000.

Όπως πληροφορείται η Brief το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε χθες από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή ότι για μεν την περίπτωση της Χερσονήσου του Ακάμα υποβλήθηκαν 395 ενστάσεις από ιδιοκτήτες γης και οργανωμένα σύνολα ενώ για την περίπτωση του Δάσους Πάφου υποβλήθηκε μία ένσταση από το Κοινοτικό Συμβούλιο Βαρίσιας.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

 

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι ενστάσεις εξετάστηκαν όπως προνοεί η νομοθεσία από Επιστημονική Επιτροπή, η οποία υπέβαλε σχετική έκθεση παρατηρήσεων προς τον Υπουργό, η οποία και υιοθετήθηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας στις πιο πάνω περιοχές δεν επήλθε καμία αλλαγή και ως εκ τούτου προωθούνται για επίσημη πλέον ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000.

Η περιοχή Χερσόνησος Ακάμα CY4000010 παρουσιάζεται στον πιο κάτω χάρτη:

1

Η περιοχή Δάσος Πάφου CY2000016 παρουσιάζεται στο πιο κάτω χάρτη:

1

1

Σημειώνουμε ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής ευρωπαϊκών οδηγιών πολλές περιοχές της Κύπρου εντάχθηκαν στο δίκτυο Natura 2000, με σκοπό την προστασία και διατήρησή τους. 

Μέχρι τώρα καθορίστηκαν συνολικά 40 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας και 30 Ζώνες Ειδικής Προστασίας. 

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Επιπρόσθετα, ετοιμάστηκαν 39 διαχειριστικά σχέδια, που περιλαμβάνουν μέτρα και δράσεις για τη διατήρηση των οικοτόπων, των ειδών και των ενδιαιτημάτων. 

Υπό ετοιμασία βρίσκεται και το Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή του Ακάμα.

Στον πιο κάτω χάρτη φαίνονται όλες οι περιοχές της Κύπρου που εντάχθηκαν στο Δίκτυο Natura 2000:

1

Κώστας Μηλικούρης
 
22431