52.408 άτομα εργάζονταν στην Κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 366 άτομα (0,7%) / Μείωση στο μόνιμο προσωπικό

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2021 αυξήθηκε κατά 366 άτομα (0,7%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 και έφτασε τα 52.408 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 653 άτομα (-2,4%), από 27.045 σε 26.392 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.111 άτομα (6,7%) φθάνοντας τις 17.593 σε σχέση με 16.482 άτομα τον Σεπτέμβριο του 2020.

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2020 παρατηρείται αύξηση και στις τρείς κατηγορίες, με την μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,3%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις τρείς κατηγορίες, με την μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-3,0%). Αντιθέτως, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση και στις τρείς κατηγορίες με το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει την μεγαλύτερη (10,9%).

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (1,5%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,3%) και στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,1). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις τρείς κατηγορίες, με την μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-1,2%). Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (7,3%) και στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,4%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,4%).

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Προσωπικού

 

Αριθμόςατόμων

 

% Μεταβολή

 

Σεπ. 2020

Αυγ. 2021

Σεπ. 2021

 

Σεπ. 21/20

Σεπ.21/

   Αυγ.21

Δημόσια

Υπηρεσία

Σύνολο

17.274

17.329

17.306

 

0,2%

-0,1%

Μόνιμοι

10.848

10.571

10.523

 

-3,0%

-0,5%

Έκτακτοι

6.426

6.758

6.783

 

5,6%

0,4%

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

13.506

13.609

13.813

 

2,3%

1,5%

Μόνιμοι

9.314

9.276

9.163

 

-1,6%

-1,2%

Έκτακτοι

4.192

4.333

4.650

 

10,9%

7,3%

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.747

12.906

12.866

 

0,9%

-0,3%

Μόνιμοι

6.883

6.721

6.706

 

-2,6%

-0,2%

Έκτακτοι

5.864

6.185

6.160

 

5,0%

-0,4%

Σύνολο

Σύνολο

43.527

43.844

43.985

 

1,1%

0,3%

Μόνιμοι

27.045

26.568

26.392

 

-2,4%

-0,7%

Έκτακτοι

16.482

17.276

17.593

 

6,7%

1,8%

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.515

8.477

8.423

 

-1,1%

-0,6%

Γενικό Σύνολο

 

52.042

52.321

52.408

 

0,7%

0,2%

 
20076