6 στις 10 επιχειρήσεις συμμετέχουν σε κυβερνητικά μέτρα στήριξης

Τι δείχνει έρευνα των CMRC CYPRONETWORK LTD, του ομίλου CYPRONETWORK και του Cyprus Institute of Marketing (CIM)

Το 73% των επιχειρήσεων φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από την πανδημία της Covid-19, όσον αφορά τις γενικές λειτουργίες τους, 22% λίγο και 5% καθόλου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αντιπροσωπευτικής έρευνας επιχειρηματικότητας που πραγματοποίησαν η εταιρεία CMRC CYPRONETWORK LTD, του ομίλου CYPRONETWORK και το Cyprus Institute of Marketing (CIM), όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
 
Ταυτόχρονα, η έρευνα κατέδειξε, όσον αφορά τη βοήθεια των μέτρων της Κυβέρνησης για ενίσχυση των επιχειρήσεων, ότι έξι στις δέκα επιχειρήσεις τοποθετούνται θετικά, μια στις τέσσερις θεωρούν ότι τα μέτρα βοήθησαν αρκετά, ενώ μόλις το 11% των επιχειρήσεων δεν έμειναν ικανοποιημένες από τα μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης.
 
Σε σχέση με τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν από το κράτος ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις, οι απόψεις συγκλίνουν, σύμφωνα με την έρευνα, προς τα σχέδια χρηματοδότησης επιχειρήσεων, συνέχιση των μέτρων στήριξης λόγω της Πανδημίας Covid-19 και υποβολή νέων πιο στοχευμένων μέτρων, καθώς επίσης και τις φορολογικές διευκολύνσεις/ απαλλαγές, και την απλοποίηση της γραφειοκρατίας, τάση που παραμένει διαχρονικά σταθερή.
 
Αναφορικά με τις στρατηγικές επιλογές των επιχειρήσεων για τον επόμενο ένα χρόνο, αυτές αφορούν κυρίως την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (32%) των επιχειρήσεων ανέφερε πως δεν υπάρχει κάποιο πλάνο.
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία παρουσιάστηκαν σε σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη από τον Χρίστο Μιχαηλίδη, Εκτελεστικό Πρόεδρο της εταιρείας CMRC CYPRONETWORK LTD και τον Γιάγκο Χατζηγιάννη, CEO του CIM, μια στις δέκα επιχειρήσεις (12%) έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας κατά τον τελευταίο χρόνο, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο κύμα (27%), ενώ το ποσοστό των εταιρειών που έχουν χάσει θέσεις εργασίας αυξήθηκε έστω και οριακά (15% σε σχέση με 10%).
 
Όπως αναφέρεται, οι θέσεις αυτές και στις δύο περιπτώσεις (νέες και χαμένες) προέρχονται κυρίως από τους τομείς της παραγωγής και υποστήριξης προϊόντων/ υπηρεσιών καθώς και των πωλήσεων/ Μάρκετινγκ.
 

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, επτά στις δέκα επιχειρήσεις (74%) αναμένουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων τους τον επόμενο χρόνο θα παραμείνει σταθερός, την στιγμή που αύξηση του αριθμού των εργαζομένων προβλέπει ποσοστό 8% των επιχειρήσεων, αρκετά μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο κύμα (20%). Όσες επιχειρήσεις έκαναν αναφορά σε μείωση του προσωπικού τους αυξήθηκε στο 14%, σε σχέση με το 5% του προηγούμενου κύματος.
 
Αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης από την πορεία της επιχείρησης τον τελευταίο χρόνο, η έρευνα κατέδειξε ότι «παρουσιάζει σημαντική πτώση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αφού μειώνεται στο 15%, ποσοστό σαφώς μικρότερο από τα προηγούμενα χρόνια».
 
Συγκεκριμένα, έξι στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν μη ικανοποιημένες από την πορεία τους τον τελευταίο χρόνο, ενώ σημαντικότεροι λόγοι δυσαρέσκειας και κατ’ επέκταση τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα εξακολουθούν να είναι η μειωμένη ζήτηση/ πελατεία/ κύκλος εργασιών και η έλλειψη ρευστότητας.
 
Σε σχέση με τις ενέργειες/προσεγγίσεις που πρέπει να γίνουν προς αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, η έρευνα κατέδειξε ότι «ψηλότερα ποσοστά αναφοράς συγκέντρωσαν η εξεύρεση νέων τρόπων/ μεθόδων προώθησης προϊόντων καθώς επίσης η αξιοποίηση σχεδίων Κυβέρνησης και ευρωπαϊκών κονδυλίων».
 
Επιπλέον, η έρευνα της εταιρεία CMRC CYPRONETWORK LTD και του CIM κατέδειξε ότι ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων παρουσιάζει σημαντική μείωση, αφού συγκριτικά με τα προηγούμενα κύματα πολύ λιγότερες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι ο κύκλος εργασιών τους έχει βελτιωθεί (6% έναντι 24% το προηγούμενο κύμα), ενώ οι επιχειρήσεις που αναφέρονται σε μειωμένο κύκλο εργασιών έχουν αυξηθεί από το 24% για το 2019 στο 70%.
 
«Η πιο πάνω τάση επικρατεί και στους δείκτες κερδοφορίας και εισπράξεων/ρευστότητας, ενώ όσον αφορά το δείκτη κόστους χρηματοδότησης αυτός δείχνει να παραμένει σταθερός», υπογραμμίζεται.
 
Εξάλλου, τα αποτελέσματα όσον αφορά τον τομέα της Ενέργειας παρουσιάστηκαν από τον Γιώργο Γεωργίου, CEO του Ομίλου Green Energy και τα οποία κατέδειξαν ότι το 44% των επιχειρήσεων είναι διατεθειμένο (πολύ πιθανό και αρκετά πιθανό) να αλλάξει την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιεί, με την φιλελευθεροποίηση της παροχής ενέργειας, ενώ το 38% δήλωσε ότι είναι λίγο πιθανό και καθόλου πιθανό.
 
Τέλος, την παρουσίαση “Κύπρος ως Business Center” πραγματοποίησε ο Μάριος Κλείτου, CEO της Baker Tilly. Σε σχέση με την αξιολόγηση της εικόνας της Κύπρου ως επενδυτικό και επιχειρηματικό προορισμό, Μέτρια έχει το 35%, Πολύ Αρνητική το 19%, Θετική το 18%, Πολύ Θετική το 10%, Αρνητική επίσης το 10% και Δεν Γνωρίζει/Δεν απαντά το 8%.
 
Αναφορικά με την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου, Καθόλου Ικανοποιητική έχει το 34% των επιχειρήσεων, Μέτρια έχει το 24%, Μη Ικανοποιητική έχει το 21%, Ικανοποιητική το 12%, Δεν Γνωρίζει/Δεν απαντά το 8% και Πολύ Ικανοποιητική το 1%.

KYΠΕ

 
21624