6ο πακέτο κυρώσεων κατά Ρωσίας: Ένσταση από Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα

Επηρεάζεται το 15% της ναυτιλίας της Κύπρου – Όλες οι πληροφορίες

Κύπρος, Ελλάδα και Μάλτα απέρριψαν πρόταση της Κομισιόν που συγκαταλέγεται στο 6ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και αφορά την απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου από πλοία με σημαία κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες. 

Όπως σημείωσε στην Brief, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Δημητριάδης, η Κύπρος εξέφρασε τη θέση ότι σε περίπτωση που συμφωνείτο μια τέτοια παράμετρος τότε το κόστος για τις χώρες της Ευρώπης – και για την Κύπρο – θα ήταν πολύ μεγαλύτερο απ’ ότι θα για τη Ρωσία, αφού βασική Αρχή των κυρώσεων είναι το κόστος που θα επιφέρουν στη Ρωσία να είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα επωμιστούν οι ευρωπαϊκές χώρες. 

Σύμφωνα με τον κ. Δημητριάδη, αυτή η πρόταση θέτει σε κίνδυνο το 15% του κυπριακού στόλου, περίπου 120 με 130 δεξαμενόπλοια, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Όπως επεξήγησε ο Υφυπουργός μπορεί αυτά τα δεξαμενόπλοια να μην μεταφέρουν τη δεδομένη στιγμή ρωσικό πετρέλαιο, ωστόσο, σε περίπτωση που μια τέτοια πρόταση βρισκόταν στο 6ο πακέτο κυρώσεων τότε αριθμός πλοίων θα αποχωρούσε από το κυπριακό νηολόγιο, αφού η εν λόγω απαγόρευση για πλοία με σημαία κράτους της ΕΕ θα έθετε περιορισμούς στις οικονομικές τους δραστηριότητες και έτσι θα επέλεγαν την έξοδο από την Κύπρο και την επιλογή μιας τρίτης χώρας η οποία δεν θα επέβαλε τέτοιου είδους περιορισμούς. 

Εδώ να πούμε ότι παρόμοια πρόταση είχε τεθεί και στο 5ο πακέτο κυρώσεων, την οποία και πάλι απέρριψαν Κύπρος, Ελλάδα και Μάλτα και αφορούσε τη θέση ότι θα έπρεπε να επιβληθούν κυρώσεις όχι μόνο σε πλοία υπό ρωσική σημαία, αλλά και ρωσικών συμφερόντων, παράμετρο την οποία δεν αποδέχονταν οι τρείς χώρες. 

X.Z.
 

 
23469