7.397 οι κενές θέσεις εργασίας στην Κύπρο – Πού οι περισσότερες

Εκτοξεύθηκε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 – Αναλυτικά τα στοιχεία

O αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 2ο τρίμηνο του 2021 ανήλθε στις 7.397. Ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας αυξήθηκε κατά 3.225 (77,3%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 4.172. Σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2021 παρατηρήθηκε αύξηση 636 θέσεων (9,4%). (Πίνακας 1)

>>> Διαβάστε ακόμη: Δημόσιος Τομέας: 71.136 οι εργαζόμενοι το 2ο τρίμηνο του 2021 <<<

Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων το 2ο τρίμηνο του 2021 ήταν 2,6%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 2,0% και 1,2% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 2ο τρίμηνο του 2021 παρατηρούνται στους Τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (7,1%), της Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (5,5%), των Δραστηριοτήτων Σχετικών με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα (4,9%) και της Μεταποίησης (3,5%). (Πίνακας 2)
δ

Πίνακας 1

Nace Αν.2

Οικονομική Δραστηριότητα

Αριθμός Κενών Θέσεων

% Μεταβολή

2ο Τριμ. 2020

1ο Τριμ. 2021

2ο Τριμ. 2021

2ο Τριμ. 2021/20

2ο Τριμ. 2021/

1ο Τριμ. 2021

B

Ορυχεία και Λατομεία

1

0

2

100,0

0,0

C

Μεταποίηση

309

822

799

158,6

-2,8

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

0

19

82

0,0

331,6

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

4

6

28

600,0

366,7

F

Κατασκευές

253

277

687

171,5

148,0

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

516

1564

823

59,5

-47,4

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

59

229

941

1.494,9

310,9

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

993

885

1.598

60,9

80,6

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

204

765

184

-9,8

-75,9

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

134

217

273

103,7

25,8

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

19

2

3

-84,2

50,0

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

170

450

380

123,5

-15,6

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

33

79

133

303,0

68,4

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

402

478

107

-73,4

-77,6

P

Εκπαίδευση

478

177

515

7,7

191,0

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

544

576

681

25,2

18,2

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

51

92

14

-72,5

-84,8

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

2

123

147

7.250,0

19,5

 

Σύνολο

4.172

6.761

7.397

77,3

9,4

Πίνακας 2

Nace  Αν.2

Οικονομική Δραστηριότητα

Ποσοστό Κενών Θέσεων

2ο Τρίμηνο 2020

1ο Τρίμηνο 2021

2ο Τρίμηνο 2021

B

Ορυχεία και Λατομεία

0,3

0,0

1,1

C

Μεταποίηση

1,0

3,2

3,5

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

0,0

1,3

5,5

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

0,2

0,4

2,3

F

Κατασκευές

0,9

1,0

2,2

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

0,8

2,3

1,8

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

0,4

1,6

2,8

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

2,7

2,5

7,1

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

1,9

5,5

2,5

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

0,7

1,2

1,7

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

0,8

0,1

0,4

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

0,6

1,5

2,0

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

0,3

0,8

1,9

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

1,2

2,1

0,5

P

Εκπαίδευση

1,6

0,6

1,9

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

2,8

2,9

4,9

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

0,9

1,5

0,6

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

0,0

1,2

1,4

 

Σύνολο

1,2

2,0

2,6

 
15211