Άδεια μητρότητας: Ποιές μητέρες θα πάρουν έξτρα 1 ή 2 μήνες

Σε ισχύ από σήμερα η νέα νομοθεσία

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 (Ν.167(I)/2021) και του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) (Αρ.3) Νόμου του 2021 (Ν.168(I)/2021), οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αρ. 4857 και ημερ. 5/11/2021, τις μητέρες που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας κατά την εβδομάδα που λήγει την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021, ότι η άδεια μητρότητας αυξάνεται, κατά 4 εβδομάδες, εάν πρόκειται για δεύτερο τοκετό ή για απόκτηση δεύτερου παιδιού με υιοθεσία ή μέσω παρένθετης μητέρας, και κατά 8 εβδομάδες, εάν πρόκειται για τρίτο ή μεταγενέστερο τοκετό ή για απόκτηση τρίτου ή μεταγενέστερου παιδιού με υιοθεσία ή μέσω παρένθετης μητέρας.

Το ανάλογο επίδομα μητρότητας θα συνεχίσει να καταβάλλεται στη μητέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 2010-2021, εφόσον αυτή συνεχίσει να βρίσκεται σε άδεια μητρότητας για τις εν λόγω επιπρόσθετες περιόδους.  

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις αυτές ΔΕΝ απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για συνέχιση της καταβολής του επιδόματος μητρότητας.

Με πιο απλά λόγια λόγια, όσες μητέρες έχουν σε ισχύ άδεια μητρότητας την τρέχουσα εβδομάδα (που λήγει την Κυριακή 7/11) και μετέπειτα, θα πάρουν επιπλέον ένα μήνα άδεια μητρότητας και το ανάλογο επίδομα εάν πρόκειται για το 2ο τους παιδί, ή 2 μήνες επιπλέον άδεια μητρότητας εάν για 3ο παιδί και άνω.

 
22485