Πάταξη αδήλωτης εργασίας συζήτησαν Σύνδεσμος Επαγγελματιών Φωτογράφων Κύπρου και Υπουργείο Εργασίας

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Φωτογράφων Κύπρου (ΣΕΦΚ), Μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), πραγματοποίησε συνάντηση με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την επιθεώρηση της αδήλωτης εργασίας.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΕΒ, σκοπός της συνάντησης ήταν η συνεργασία του ΣΕΦΚ με το Υπουργείο Εργασίας και η υποβολή προτάσεων για λήψη αποτελεσματικών μέτρων προς πάταξη του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας στον τομέα της επαγγελματικής φωτογράφισης. 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Ο ΣΕΦΚ, σημειώνεται, επεξήγησε ότι το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί το φαινόμενο, μη επαγγελματίες φωτογράφοι να ασκούν το επάγγελμα του φωτογράφου ως δεύτερο επάγγελμα και να προσφέρουν υπηρεσίες φωτογράφισης κυρίως σε σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις καθώς και σε τελετές γάμων και βαφτίσεων, παραλείποντας να δηλώνουν τα εισοδήματα που αποκτούν από την προσφορά των εν λόγω υπηρεσιών και να μην καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές στα Ταμεία του Κράτους (π.χ. Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΓεΣΥ, ΦΠΑ, Φόρο Εισοδήματος, κλπ.) κατά παράβαση των σχετικών νομοθεσιών.

>>> Οικονομία Κύπρος - Επιλεγμένη ροή ειδήσεων Brief <<<

Αξιοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δημογραφική Έκθεση 2017) όπου καταγράφεται ο αριθμός τέλεσης γάμων (2017: 13,062) ο ΣΕΦΚ εκτιμά ότι κατά το 2017, ποσό της τάξης των €16 εκ. που έχει προκύψει μόνο από τις υπηρεσίες φωτογράφησης γάμων, δεν έχει δηλωθεί ως εισόδημα, ούτε έχουν καταβληθεί εισφορές επί των εισοδημάτων αυτών στα Ταμεία του Κράτους, συνεπώς η Πολιτεία έχει απωλέσει σημαντικά έσοδα. 
 
Μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων επί του ζητήματος, συμφωνήθηκε η στενότερη συνεργασία μεταξύ του ΣΕΦΚ και του Υπουργείου Εργασίας και η λήψη αποτελεσματικών μέτρων, περιλαμβανομένης της διεξαγωγής στοχευμένων επιθεωρήσεων, προς πάταξη της αδήλωτης εργασίας στον τομέα της επαγγελματικής φωτογράφισης.

 
6193
Thumbnail

Το Τμήμα Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), διοργανώνει μία σειρά Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων με θέμα την Αφερεγγυότητα την ερχόμενη εβδομάδα 9-13 Δεκεμβρίου 2019 στο Ανώτατο Δικαστήριο.

ad1mobile

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στα Σεμινάρια θα λάβουν μέρος Δικαστές Επαρχιακών Δικαστηρίων, Νομικοί Λειτουργοί του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Πρωτοκολλητές και Λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας όπως επίσης και του Υπουργείου Οικονομικών.
 
Οι εμπειρογνώμονες εκπαιδευτές των Σεμιναρίων, οι Δικαστές  Leif Clark από τις Η.Π.Α και η Marie Baker από την Ιρλανδία θα παρουσιάσουν, με τρόπο πρακτικό και διαδραστικό, το πλαίσιο της Αφερεγγυότητας και συγκεκριμένα πρόνοιες που αφορούν τον περί Εταιριών Νόμο που σχετίζεται με το Διορισμό Εξεταστών και τον περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων Νόμου σε σχέση με Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής.

ad2mobile

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Θα γίνει επίσης μία παρουσίαση για τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία και τις πιθανές επιπτώσεις στην Κύπρο σε σχέση με τους υπό αναφερόμενους Νόμους.
 

article 1