Πάταξη αδήλωτης εργασίας συζήτησαν Σύνδεσμος Επαγγελματιών Φωτογράφων Κύπρου και Υπουργείο Εργασίας

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Φωτογράφων Κύπρου (ΣΕΦΚ), Μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), πραγματοποίησε συνάντηση με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την επιθεώρηση της αδήλωτης εργασίας.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΕΒ, σκοπός της συνάντησης ήταν η συνεργασία του ΣΕΦΚ με το Υπουργείο Εργασίας και η υποβολή προτάσεων για λήψη αποτελεσματικών μέτρων προς πάταξη του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας στον τομέα της επαγγελματικής φωτογράφισης. 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Ο ΣΕΦΚ, σημειώνεται, επεξήγησε ότι το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί το φαινόμενο, μη επαγγελματίες φωτογράφοι να ασκούν το επάγγελμα του φωτογράφου ως δεύτερο επάγγελμα και να προσφέρουν υπηρεσίες φωτογράφισης κυρίως σε σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις καθώς και σε τελετές γάμων και βαφτίσεων, παραλείποντας να δηλώνουν τα εισοδήματα που αποκτούν από την προσφορά των εν λόγω υπηρεσιών και να μην καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές στα Ταμεία του Κράτους (π.χ. Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΓεΣΥ, ΦΠΑ, Φόρο Εισοδήματος, κλπ.) κατά παράβαση των σχετικών νομοθεσιών.

>>> Οικονομία Κύπρος - Επιλεγμένη ροή ειδήσεων Brief <<<

Αξιοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δημογραφική Έκθεση 2017) όπου καταγράφεται ο αριθμός τέλεσης γάμων (2017: 13,062) ο ΣΕΦΚ εκτιμά ότι κατά το 2017, ποσό της τάξης των €16 εκ. που έχει προκύψει μόνο από τις υπηρεσίες φωτογράφησης γάμων, δεν έχει δηλωθεί ως εισόδημα, ούτε έχουν καταβληθεί εισφορές επί των εισοδημάτων αυτών στα Ταμεία του Κράτους, συνεπώς η Πολιτεία έχει απωλέσει σημαντικά έσοδα. 
 
Μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων επί του ζητήματος, συμφωνήθηκε η στενότερη συνεργασία μεταξύ του ΣΕΦΚ και του Υπουργείου Εργασίας και η λήψη αποτελεσματικών μέτρων, περιλαμβανομένης της διεξαγωγής στοχευμένων επιθεωρήσεων, προς πάταξη της αδήλωτης εργασίας στον τομέα της επαγγελματικής φωτογράφισης.

 
4664
Thumbnail

Αύξηση 154 εκατομμύρια ευρώ κατέγραψε το πρώτο πεντάμηνο του έτους το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στην Κύπρο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2018.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019 ήταν €3.345,4 εκατ. σε σύγκριση με €3.818,7 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018.
 
Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την ίδια περίοδο ήταν €1.447,8 εκατ. σε σύγκριση με €2.075,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή, συνεπώς το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.897,6 εκατ. το πρώτο πεντάμηνο του έτους σε σύγκριση με €1.743,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

ad1mobile

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Όσον αφορά τις συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019 ήταν €512,7 εκατ. σε σύγκριση με €593,6 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018. Επίσης, οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019 ήταν €448,6 εκατ. σε σύγκριση με €530,4 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018.
 
Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την ίδια περίοδο ήταν €57,3 εκατ. σε σύγκριση με €56,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή. 

article 1