Αφορά εταιρείες / Διευκρινίσεις για συμμετοχή στα ειδικά σχέδια

Τι αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για συμμετοχή ομίλων εταιρειών στα ειδικά σχέδια

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι οι Όμιλοι Εταιρειών, οι οποίοι επιθυμούν οι εταιρείες του Ομίλου που ασχολούνται με την ίδια οικονομική δραστηριότητα να θεωρηθούν ως μια ενιαία αίτηση για συμμετοχή του Ομίλου σε Ειδικό Σχέδιο που εφαρμόζεται κατά την περίοδο από την 1η μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy με σκοπό την παραχώρηση έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

>>> Διαβάστε επίσης: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα ειδικά σχέδια του Υπ. Εργασίας <<<

Το έντυπο θα πρέπει να αποστέλλεται, δεόντως συμπληρωμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] 

Επισημαίνεται ότι Όμιλοι Εταιρειών που έχουν εγκριθεί για υποβολή μιας, ενιαίας αίτησης για την περίοδο εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα.

 
11843
Thumbnail