ΑΚΕΛ: Επιβάλλεται νομοθετική ρύθμιση για την τηλεργασία

Όσα δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας μετά το τέλος της συνεδρίας

Σε δήλωσεις προχώρησε μετά το τέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άντρος Καυκαλιάς.

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε, η ολοένα αυξανόμενη τηλεργασία έχει οδηγήσει σε μια επιβαλλόμενη νοοτροπία διαρκούς σύνδεσης και αδιάκοπης λειτουργίας και μπορεί να εντείνει οριζόντια τις αρνητικές επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων.

Παράλληλα ανέφερε ότι η εξ αποστάσεως εργασίας, συζητήθηκε για πρώτη  φορά τον Οκτώβριο του 2021, κατόπιν πρωτοβουλίας του ΑΚΕΛ προσθέτοντας ότι σήμερα, ένα χρόνο μετά, η αρμόδια επιτροπή έχει ενημερωθεί πως το εν λόγω νομοσχέδιο βρίσκεται ακόμη στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και αναμένεται να κατατεθεί περί τα τέλη του χρόνου.

Αυτούσια η ανακοινωση: 

«Το θέμα της τηλεργασίας και της εξ αποστάσεως εργασίας, συζητήθηκε για πρώτη  φορά τον Οκτώβριο του 2021, κατόπιν πρωτοβουλίας του ΑΚΕΛ. 

Τότε το αρμόδιο Υπουργείο, μας είχε ενημερώσει πως είχε αρχίσει ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή της τηλεργασίας.

Δυστυχώς, σήμερα, ένα χρόνο μετά, έχουμε ενημερωθεί πως το εν λόγω νομοσχέδιο βρίσκεται ακόμη στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και αναμένεται να κατατεθεί περί τα τέλη του χρόνου. Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα, του οποίου η νομοθετική ρύθμιση κρίνεται αναγκαία. Σημειώνουμε ότι άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ήδη νομοθετήσει την τηλεργασία. 

H ολοένα αυξανόμενη τηλεργασία έχει οδηγήσει σε μια επιβαλλόμενη νοοτροπία διαρκούς σύνδεσης και αδιάκοπης λειτουργίας και μπορεί να εντείνει οριζόντια τις αρνητικές επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, στις δίκαιες συνθήκες εργασίας και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Την ίδια ώρα  έχει αρνητικές συνέπειες στη σωματική και ψυχική υγεία και την ασφάλεια  κατά την εργασία, εισάγει νέα δεδομένα απορρυθμίζοντας τις εργασιακές σχέσεις, αλλά και δεδομένου του δυσανάλογου αντικτύπου της σε εργαζομένους με ευθύνες φροντίδας που κατά κανόνα είναι γυναίκες, στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, αναμένουμε από την εκτελεστική εξουσία όπως καταθέσει το συντομότερο νομοσχέδιο, το οποίο θα ρυθμίζει και θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων και εργοδοτών. Πρωτίστως το δικαίωμα της αποσύνδεσης από την εργασία».

 
24975