ΑΚΕΛ: Με στοχευμένα μέτρα οι πολίτες θα έχουν αξιοπρεπή στέγαση

Για το ΑΚΕΛ το ζήτημα της στέγασης και της εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης είναι καθολικό δικαίωμα

Μόνο με στοχευμένα μέτρα οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δικαίωμα στην αξιοπρεπή στέγαση, εκφράζει στην γραπτή της δήλωση η Επικεφαλής του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΚΕΛ, κυρία Ευανθία Σάββα σχετικά με τα νέα στεγαστικά σχέδια.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι για το ΑΚΕΛ το ζήτημα της στέγασης και της εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης είναι καθολικό δικαίωμα το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσα από μια ολοκληρωμένη και κοινωνικά προσανατολισμένη στεγαστική πολιτική.

Διαβάστε αυτούσια την δήλωση της κυρίας Σάββα:

«Η εξαγγελία των νέων στεγαστικών σχεδίων από την Κυβέρνηση γίνεται σε μια περίοδο που η ακρίβεια καλπάζει και τα οικοδομικά υλικά έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που το κόστος ανέγερσης ή και αγοράς κατοικίας να φαντάζει όλο και πιο δύσκολο έως ανέφικτο για την απόκτηση στέγης ιδιαίτερα για τα νεαρά ζευγάρια.

Τα σχέδια φαίνεται να είναι βελτιωμένα. Είναι θετικό το γεγονός ότι η Κυβέρνηση επιτέλους αναγνώρισε τα προβλήματα και τις ελλείψεις που υπήρχαν στα προηγούμενα σχέδια ως προς την αποτελεσματικότητα τους, τα οποία ως ΑΚΕΛ πολλές φορές αναδείξαμε. Επισημαίνουμε επίσης ότι για την αναζωογόνηση της υπαίθρου πέρα από την προώθηση της κατοικίας χρειάζονται και μέτρα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη όπως η βελτίωση του οδικού δικτύου, υποδομές, αλλά και η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης.

Για μας το ζήτημα της στέγασης και της εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης είναι καθολικό δικαίωμα το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσα από μια ολοκληρωμένη και κοινωνικά προσανατολισμένη στεγαστική πολιτική.

Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα: 

•    Για την ίδρυση φορέα Στεγαστικής Πολιτικής που να επιλαμβάνεται θεμάτων συντονισμού, χάραξης πολιτικής, στόχευσης προτεραιοτήτων και αξιολόγησης προγραμμάτων. 
•    Για την επέκταση του θεσμού της κοινωνικής στέγασης, με έμφαση σε προγράμματα ανέγερσης κατοικιών από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση οι οποίες να παραχωρούνται με χαμηλά ενοίκιο ή ενοικιαγορά στην βάση κοινωνικο – οικονομικών κριτηρίων. 
•     Για την εφαρμογή σχεδίου επιδότησης ενοικίου με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.
•    Για φορολογικές ελανφρύνσεις για ανέγερση πρώτης κατοικίας σε νεαρά ζευγάρια.
•    Για μέτρα που να απαντούν στην αδυναμία εξασφάλισης χρηματοδότησης από τα χαμηλά και μεσαία αμειβόμενα νοικοκυριά.
•    Για μέτρα που να απαντούν στην αδυναμία εξεύρεσης στέγης με προσιτό ενοίκιο.

Μόνο με στοχευμένα μέτρα οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δικαίωμα στην αξιοπρεπή στέγαση».